We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

BRUT.me IRC Základné Príkazy | Basic Commands

IRC Live Chat Info & Technická podpora / IRC Live Chat Info & Technical support

Moderator: IRC Operátori

IRC Live Chat Info & Technická podpora / IRC Live Chat Info & Technical support

Sekcia fóra venovaná IRC Live Chatu, ak sa chceš jednoducho pripojiť, klikni chat.BRUT.me
Section of the forum dedicated to to IRC Live Chatu, if You want quickly to connect, click chat.BRUT.me

BRUT.me IRC Základné Príkazy | Basic Commands

Postby Brut » 29 Sep 2014, 16:25

platia pre celé IRC / working in the whole IRC

/nick "newnick"
Zmení nick na "newnick".
Changes the nick to "newnick".

/away "I am away"
Nastaví status užívateľa na Preč s odkazom "I am away" (pre zrušenie použi ten istý príkaz).
Sets up user status to Away with the message "I am away" (to cancel use the same command).

/me "message"
Napíše správu do miestnosti ako akciu.
Writes the message in the room as an action.

/whois "nickname"
Vypíše informácie o pripojenom užívateľovi s nickom "nickname".
Writes the information about connected user with the nickname "nickname".

/whowas "nickname"
Vypíše informácie o všetkých užívateľov, ktorí boli na serveri pripojení s nickom "nickname".
Writes the information about all users, that were connected on the server with the nickname "nickname".

/quit "quitmessage"
Odpojí z chatu so správaou "quitmessage".
Quits from the chat with message "quitmessage".


platia pre kanály s užívateľom Brut / working in channels with the user Brut

!seen "nick"
Brut s Kecajom vypíšu, kedy bol užívateľ s nickom "nick" naposledý v danej Miestnosti.
Brut & Kecaj display, when the user with nickname "nick" was last seen in current Channel.

!roll "d#"
Brut za Teba hodí virtuálnou kockou, ktorá má toľlko strán, aké číslo miesto znaku # zadáš.
Brut rolls a vitual dice instead of You, which has so many sites, as the number that u write instead of "#" symbol.
Viac informácií a možností tohto skriptu / More informations and Possibilities of this script

!poke "nick"
Brut štuchne užívateľa s nickom "nick" aj s komentárom.
Brut pokes the user with the nickname "nick" with some commentary.

!kiss "nick"
Brut pošle pusu užívateľovi s nickom "nick" a napíše mu niečo pekné.
Brut send a kiss to the user with the nickname "nick" and writes something nice to him.

!slap "nick"
Brut virtuálne kopne užívateľa s nickom "nick" a rozhodne o jeho potrestaní.
Brut slaps virtually the user with the nickname "nick" and chooses his punishment.

!sorry "nick"
Brut sa ospravedlní užívateľovi s nickom "nick" za pisateĺa.
Brut says sorry to the user with the nickname "nick" for the writer.

!bomb
Vypíše info o hre Bombgame, ktorá beží v miestnostiach.
Writes info about the game Bombgame, that runs in channels.

!cut "color"
Bombgame: Prestrihni kábel farby, akú si zvolíš z možností: red, blue, green, yellow.
Bombgame: Cut a cable of the color of Your choice from: red, blue, green, yellow.

!Quote
Brut náhodne vyberie jeden výrok alebo hlášku zo zoznamu.
Brut chooses randomly from a list of Quotes

!AddQuote "Quote la qoute"
Pridá nový výrok "Quote la qoute" do zoznamu.
Adds a new Quote "Quote la qoute" in the list


Príkazy na ktoré reaguje bot Kecaj nájdeš tu / For bot's Kecaj commands click here
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 209
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 2m 42s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to BRUT.me IRC Live Chat

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests