Nastav BRUT.me Domovskú stránku:

V prípade, že chceš nastaviť BRUT.me ako svoju domovskú stránku, KLIKNI TU,
alebo postupuj podľa TOHTO NÁVODU. Pre návrat do Brutu KLIKNI SEM.

Setup BRUT.me Homepage:

In case, You want to setup BRUT.me as Your Homepage, CLICK HERE,
or use THESE METHODS. To go back inside the Brut CLICK HERE.