We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Diablo ddraw.dll fix

Role Playing Game (RPG), SinglePlayer/MultiPlayer/Co-Op, Blizzard North, December 31, 1996
Role Playing Game (RPG), SinglePlayer/MultiPlayer/Co-Op, Blizzard North, December 31, 1996

Diablo ddraw.dll fix

Postby Brut » 22 Jan 2017, 13:39

//sk

Na novších systémoch (najčastejšie windows 8 a vyšších) je po zapnutí herné menu zaseknuté a hra je nehrateľná. Tu Vám ponúkame na to najjednoduchší fix, ktorý nemení samotnú hru, umožňuje hrať Diablo v okne a je kompatibilný s BrutleNET-om.

Domovská Stránka
http://strangebytes.com/index.php/projects/1-diablo-1-windows-7-vista-patch

Stiahni si tento ddraw.dll súbor, rozpakuj ho (skopíruj) do priečinka s hrou (ideálne s patchom 1.09) a je to. Hra sa automaticky zapne v okne, maximalizujte si ju za pomoci ALT+TAB. Môžu nastať problémy zobrazovania menu a textúr v BrutleNET okne, vtedy sa treba vrátiť späť za pomoci ESC, nech sa obrazovka vyčistí, prípadne použit ALT+TAB. Po prihlásení sa do hry (hocakej, či pre jedného hráča alebo viacerých) stlač "`" (tlačidlo pod ESC) a zobrazí sa menu s výberom rozlíšenia, vertikálnej synchronizácie a možnosťou prepínať medzi celoobrazovkovým módom a módom v okne. V tomto prípade nie je veľký rozdiel pri rôznych rozlíšeniach, stačí nechať aj tie menšie, pôvodné, BrutleNET ide najlepšie pod 640x480, najväčším "bugom" je nezobrazovanie ikoniek pri menách hráčov.

Toto dll to opravuje.
Ešte by som rád poznamenal, že ako väčšina z týchto starých hier, Diablo má obraz v pomere strán 4:3 a na širokouhlom monitore (nezávisí od voľby rozlíšenia nastaveného v ddraw.dll) sa v celoobrazovkovom móde rozšíri na celú obrazovku (defaultné nastavenie ovládačov grafických kariet) a teda roztiahne do strán. Komu to vadí, ten nech si nastaví v nastaveniach ovládačov "Zachovať pomer strán".

//en

On newer systems (mostly windows 8 and newer) is after running Diablo the game menu stuck and the game unplayable. We provide You here the most simple fix, that does not change the original game, enables to play Diablo windowed and is fully compatible with BrutleNET.

Homepage
http://strangebytes.com/index.php/projects/1-diablo-1-windows-7-vista-patch

Download this ddraw.dll file, unpack it (copy) into the game folder (best with patch 1.09) and that's it. After launch, the game automatically runs in windowed mode, maximize it using ALT+TAB. There could be problems with displaying the menu and textures in BrutleNET window, in this case go back with ESC, the image will clear itself or use ALT+TAB. After connecting to a game (doesn't matter if singleplayer or multiplayer) press "`" (the key under ESC) and a menu will pop up with resolution and vertical synchronization settngs and the ability to change between fullscreen and windowed mode. There are not big differences between the various resolutions and it's enough to leave a smaller one, native, BrutleNET is working best with 640x480, the "biggest" bug are missing icons for players in list.

This dll fixes it.
I would like to notice, that as most of these older games, Diablo produces an image with the scale 4:3 and on a widescreen display, it will be stretched to sides in fullscreen (default setting for most graphic cards drivers). Those, who does not like it, set Your graphics card settings in drivers to "Maintain aspect ratio".
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 209
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 2m 42s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Diablo

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest