We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Globálne Pravidlá / Global Rules

Pravidlá | Rules

Globálne Pravidlá / Global Rules

Postby Brut » 06 Jun 2013, 14:31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ //slovensky

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ BRUT.me //For english version click here.//

Využívať tieto „Služby“ je privilégium, nie právo!!!
Prevádzkuje súkromná osoba. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov jednotlivých užívateľov, len za technickú prevádzku a správu servera. Príspevky nie sú pred uverejňovaním schvaľované, ani nijakým spôsobom upravované. Za obsah príspevkov zodpovedá ich autor. Žiadne súbory, ktoré porušujú autorské práva, nie sú uložené na tejto stránke! Kopírovanie obsahu bez písomného súhlasu autora stránky sa nepatrí. Na Brut!
Podmienky používania BRUT.me

BRUT.me je súkromný server, otvorený pre verejnosť. Zahŕňa webovú Stránku na adrese http://BRUT.me ( http://195.62.17.35), FTP prístup na server (ftp://195.62.17.35:2121), Online Herné Servery Half-Life (Half-Life DeathMatch - 195.62.17.35:27015, Opposing Force DeathMatch - 195.62.17.35:27016, Counter Strike 1.6 CLASSIC - 195.62.17.35:27017, Counter Strike 1.6 GUNGAME - 195.62.17.35:27019, Half-Life TeamPlay - 195.62.17.35:27020, Sven Co-Op - 195.62.17.35:27024 a Wanted! DeathMatch - 195.62.17.35:27018), Online Herný Server Jazz Jackrabbit 2 The Secret Files (195.62.17.35:10052), IRC Live Chat Server (195.62.17.35:6666 ), MURMUR (MUMBLE) Voice Chat server (195.62.17.35:64738) a BrutleNET server (195.62.17.35 Časová Zóna:-1), v ďalšom texte označované súhrnne ako „Služby“.

Podmienky používania stránky BRUT.me
http://brut.me/ucp.php?mode=terms

Zásady ochrany osobných údajov
http://brut.me/ucp.php?mode=privacy


Používanie „Služieb“ sa riadi týmito podmienkami a používaním „Služieb“ akceptujete tieto podmienky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte tieto „Služby“ a opustite túto stránku.Pravidlá používania webovej stránky, Live & Voice Chatu

0. Obsah

1. Informácie publikované prostredníctvom služby nie sú preverované. Služba nezaručuje aktuálnosť, dôveryhodnosť a relevantnosť publikovaných správ.
2. Prevádzkovateľ stránky nevykonáva schvaľovanie, úpravu, zostavovanie alebo výber obsahu pridaného užívateľmi pred tým než je zverejnený na stránke a ani potom.
3. Za obsah príspevkov zodpovedajú autori príspevkov. Prevádzkovateľ stránky nepreberá zodpovednosť za obsah pridaný užívateľmi služby.
4. Prevádzkovateľ stránky bez zbytočného odkladu odstráni protiprávny obsah ak sa o tom dozvie alebo ak o to požiada dotknutá osoba. Požiadavky treba smerovať na email spravcavbrute@gmail.com pričom je potrebné uviesť kde sa takýto obsah na stránke nachádza.
5. Užívatelia vkladajúci do fóra webové linky-adresy (odkazy) vedúce k obsahu na iných webových stránkach zodpovedajú za to, že obsah na týchto stránkach nie je zjavnom rozpore s platnou legislatívou, dobrými mravmi, Netiketou a aktuálnymi podmienkami prevádzkovateľa BRUT.me.
6. Užívatelia vkladajúci na stránku textový (príspevky v diskusii, blogu, shoutboxu a chate) alebo obrazový (nap. obrázok v diskusii, galérii) obsah zodpovedajú za súlad s platnou legislatívou v plnej miere.

I. Súlad s platnou legislatívou a dobrými mravmi

1. Príspevky od užívateľov (linky, adresy, názvy, prezývky, komentáre atď.) musia byť v súlade s platnou legislatívou SR. V opačnom prípade budú príspevky zmodifikované alebo vymazané.
Ide najmä o:
a) Príspevky zasahujúce do súkromia iných osôb bez ich súhlasu.
b) Príspevky obsahujúce nenávistný prejav voči jednotlivcovi alebo skupine identifikovanej národnosťou, pohlavím, sexuálnou orientáciou, výzorom alebo inými podobnými vlastnosťami.
c) Príspevky obsahujúce nepravdivý obsah o iných osobách ktorý by im mohol spôsobiť ujmu.
d) Príspevky obsahujúce pornografický materiál ktorý je trestný (detská pornografia, a pod.)
e) Príspevky ktoré by mohli byť považované za napomáhanie alebo schvaľovanie trestnej činnosti, prípadne ktoré by same o sebe mohli naplniť skutkovú podstatu trestného činu (napr. poskytovanie návodu na spáchanie trestného činu).
f) Príspevky ktoré obsahujú autorské dielo alebo jeho časť bez súhlasu autora a nejde o "krátku časť zverejneného diela vo forme citácie".
g) Poskytovateľ „Služieb“ odstráni príspevky alebo zamedzí k ním prístup ak sa dozvie o ich protiprávnosti.
h) Poskytovateľ „Služieb“ neodstráni príspevky ktoré neporušujú tieto podmienky používania služby.
2. Všetky údaje vložené a zaznamenané službou (IP adresa, skutočná prezývka zaregistrovaného užívateľa a ostatné údaje zadané pri registrácii) nebudu zverejnené ani poskytnuté tretím stranám.
3. Stránka nevyžaduje zadanie osobných údajov pomocou ktorých by bolo možné užívateľa identifikovať. Ak užívateľ omylom alebo dobrovoľne zadá osobné údaje, môže ich nechať odstrániť napísaním Súkromnej správy vo fóre užívateľovi Brut, v ktorom uvedie kde na fóre sa jeho osobné údaje nachádzajú.

II. Obmedzenia

1. Užívateľ nesmie využívať naše služby na účely komerčného zisku. Ide najmä o publikovanie reklamy, organizovanie zbierok, ankiet, výskumov a propagáciu svojich komerčných služieb. Výnimku tvorí inzercia alebo iné projekty oficiálne schválené Brutom.
2. Užívateľ sa nesmie vydávať alebo svojim konaním poškodzovať identitu, dobré meno alebo prezývku (t.j. meno ktoré používa iný užívateľ na tejto službe) iných užívateľov alebo iných právnických alebo fyzických osôb, ktorí službu nepoužívajú. Na podnet takto poškodeného užívateľa môže prevádzkovateľ stránky zmeniť príspevok tak, aby bol v súlade s podmienkami.
3. Užívateľ nesmie nekalým spôsobom ovplyvňovať bodové hodnotenie obrázkov v Galérii. Za nekalé ovplyvňovanie sa považuje najmä: využívanie proxy serverov, hlasovanie cez iframe, javascript, alebo obdobným spôsobom z inej web stránky, zmeny IP adresy, či už statickej alebo dynamickej, hlasovanie cez ďalších vytvorených užívateľov, hlasovanie v zhode, navádzanie iných osôb na hlasovanie v zhode.
4. Používateľ nesmie spamovať stránku, shoutbox ani chat. Spamovaním sa rozumie nadmerné pridávanie príspevkov ktoré majú za cieľ zhoršiť použiteľnosť stránky pre ostatných užívateľov.
5. Rozhodovanie o vhodnosti obsahu príspevku s pravidlami „Služby“ prináleží spravcovi stránky.
6. Prevádzkovateľ služby môže bez upovedomenia a bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov služby presunúť príspevok, tému, blog, obrázok, komentár do inej témy, ak ju vyhodnotí ako vhodnejšiu.
7. Prevádzkovateľ služby môže bez upovedomenia a bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov služby odstrániť príspevok, tému, blog, obrázok, komentár alebo inú informáciu zverejnenú na svojich stránkach, ktorú prevádzkovateľ vyhodnotí že je v rozpore s pravidlami prevádzkovania služby, dobrými mravmi alebo jeho záujmami.
8. Prevádzkovateľ stránky môže z vlastnej vôle odstrániť osobné údaje z príspevkov, tém, blogov, obrázkov,komentárov.

III. Zaverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.posledná zmena / last edited 13.2. 2017
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 209
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 2m 42s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Pravidlá | Rules

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests