We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

FREE PREMIUM Info

PREMIUM Výhody Info & Technická podpora | PREMIUM Benefits Info & Technical support

FREE PREMIUM Info

Postby Brut » 18 Aug 2015, 19:39

PREMIUM

// for english scroll down
FREE PREMIUM je súbor benefitov, ktoré môže byť poskytnuté každému prispievateľovi, podporovateľovi či stabilnému návštevníkovi našej stránky a ostatných služieb. Registruj sa na webe a napíš žiadosť v príslušnej sekcii fóra.

*** Vzhľadom na pravidlá Fair Play, neposkytujú PREMIUM benefity žiadne priame výhody v hre na Herných serveroch! ***

BENEFITY
BRUT.me Webová Stránka: špeciálna skupina, prístup do niektorých neverejných sekcií fóra, zmena mena
BRUT.me IRC: plus status
BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), piss
BRUT.me Sven Co-Op CLASSIC: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), piss
BRUT.me FTP: prístup do niektorých neverejných adresárov
BRUT.me Jazz Jackrabbit 2 TSF+ COOP: zmena mapy

DARUJ
čo len chceš :) alebo
na Paypal účet: spravcavbrute@gmail.com

*** Vyhradzujeme si právo pravidlá v budúcnosti dopĺňať a meniť podla potreby bez predošlého upozornenia ***


//english
FREE PREMIUM is a collection of benefits, that can be granted to every donator, supporter and regular visitor of our webpage and our other services. Register on the web and write a request in appropriate forum section.

*** In consideration of Fair Play rules, PREMIUM benefits are NOT providing any direct gaming advantages on Gamingservers. ***

BENEFITS
BRUT.me Webpage: special group, access to some private sections of forum, name change
BRUT.me IRC: plus status
BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL: reserved slot, registered nick, /piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL: reserved slot, registered nick, 2 votepoints when map voting (rtv), piss
BRUT.me Sven Co-Op CLASSIC: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), piss
BRUT.me FTP: access to some private folders
BRUT.me Jazz Jackrabbit 2 TSF+ COOP: map change

DONATE
whatever You want :) or
to Paypal account: spravcavbrute@gmail.com

*** We reserve the right to extend and modify the rules if needed without previous notice ***
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 211
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 59m 52s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to FREE PREMIUM

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest