We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Ako sa stať Half-Life Admin | How to become Half-Life Admin

Requests to be an Admin

Ako sa stať Half-Life Admin | How to become Half-Life Admin

Postby Brut » 14 Aug 2013, 11:22

---------------------------------------------------------------------------------------------- //slovensky
*platí pre všetky naše servery Half-Life, Opposing Force, Counter Strike 1.6, Sven Co-Op 4.8 a Wanted!

Podmienky:
* Žiadosť napísaná v správnej sekcii :).
* Vek viac ako 18 rokov.
* Registrovaný na webe minimálne 3 mesiace.
* Aktivita na serveroch, na fóre a na IRC.
* Schopnosť rozlíšiť podvádzanie od zručnosti (predchádzajúce úspešné nahlasovanie cheaterov je veľkým +).
* Teamový duch, chuť pomôcť so správou serverov.
* Slušné správanie, dodržiavanie pravidiel, riešenie stresových situácií s chladnou hlavou.

--- Každý Admin reprezentuje portál, mysli na to! ---

Žiadosť by mala obsahovať:
* Prezývka (meno) v hre, pod ktorým hrávaš v Brute.
* Tvoj vek.
* Na ktorých serveroch hrávaš a kde by si chcel byť admin.
* Dĺžka hrania na na serveroch BRUT.me (odkedy tu hrávaš).
* Priemerná denná aktivita na serveroch.
* Skúsenosti s administráciou a amxx (ak nejaké sú, tak odkiaľ).
* Dôvod žiadosti, prečo chceš byť adminom práve v Brute a prečo by sme mali vybrať práve Teba.
* Ak chceš, pripoj nejaké informácie o sebe (škola, práca, hobby, brut :)... ).

Ku žiadosti sa vyjadruje hráč, ktorý o práva žiada a Admin team, prípadne hráči, ktorí ho poznajú zo servera, ostatné komentáre môžu byť bez upozornenia zmazané!

Žiadosť, ktorá nespĺňa podmienky bude zamietnutá, splnenie všetkých podmienok avšak automaticky neznamená schválenie žiadosti!


---------------------------------------------------------------------------------------------- //english
*counts for all our servers of Half-Life, Opposing Force, Counter Strike 1.6, Sven Co-Op 4.8 and Wanted!

Requirements:
* The request has to be put in the right section :).
* Age over 18 years.
* Registered at the forum for at least 3 months.
* Be active at servers, on forum and IRC.
* The ability to discern cheating from skill (former reporting of cheaters is a big +).
* Team spirit, the will to help with administration of the servers.
* Decent behaving, following the rules, solving stressful situation with calm.

--- Every Admin represents the portal, do not forget it! ---

The request should contain:
* Nick (name) in the game, that You use inside the Brute.
* Your age.
* Which servers do You play and what servers do You want to be admin at.
* How long do u play at BRUT.me servers (when did You start playing here).
* The average daily activity at the servers.
* Experience with administration and amxx (in case of previous experience, write where u gained it).
* The reason of request, why You want to be admin here inside the Brut and why we should choose You.
* If You want, add some information about Yourself (school, work, hobby, brut :)... ).

The request will be commented by the player, who wants to be admin, by the Admin team, eventually by players, who knows related player from the server, other comments may be deleted without warning!

The request, that is not meeting the requirements, will be rejected, meeting all requirements though does not automatically mean, that the request will be successfully approved!
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 204
Likes: 0 post
Liked in: 2 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 10h 49m 42s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Žiadosti o Admin práva

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest