Page 1 of 1

AKADEMIA

PostPosted: 25 Aug 2017, 11:21
by Brut
//the Academy is for now available only in slovak language, but we will enhance it in the future

Do akadémie sa dostane žiadateľ o admin práva, ktorý nespĺňa podmienky prijatia do Admin teamu. Po napísaní žiadosti o Admina plynie každému kadetovi 1 týždňová lehota, kedy musí dokázať, že svoju žiadosť myslí vážne, to jest musí byť aktívny na serveroch, stránke a našom LIVE CHATE. Po týždni a splnení podmienok bude žiadateľ zaradený na našej webovej stránke do skupiny Kadeti s rozšírenými právami a dostane základné práva kadeta a aj PREMIUM práva na všetkých Half-Life serveroch.

Podmienky
1. Vek minimálne 16 rokov.
2. Vystupovanie na úrovni, charakter, dostatok voľného času a chuti učiť sa.
3. Stiahnutý náš Half-Life Pack.

Bodovanie kadetov
Každý kadet bude hodnotený na základe bodovacieho systému. Body sa prirátavajú, ale tým istým systémom sa budú aj odrátavať.
Za úspešné nahlásenie cheatera podľa vzoru v správnej sekcii fóra dostane kadet 2 body, za nahlásenie drobnejšieho priestupku 1 bod. Po dosiahnutí 22 bodov (min 20 bodov za nahlásenie cheaterov) a po kladnom zhodnotení jeho vedomostí, aktivity a správania sa na serveroch a webe hlavným adminom, bude kadet povýšený na admina a dostane plné práva.

Zoznam Kadetov
NickPočet Bodov
lukas1232