Page 1 of 1

WarCraft II BNE Full Ingame & Soundtrack Music

PostPosted: 01 Oct 2019, 09:52
by saradsmejem
/sk
Pri vydávaní WarCraft II Battle.net Edície (WarCraft II Tides of Darkness + WarCraft II Beyond the Dark Portal + integrácia Battle.net) sa v Blizzarde zhodli, že z finančných dôvodov radšej skrátia soundtrack aby to vošlo na 1 CD, než by mali vydať hru na 2 CD. Tu je Install.exe súbor s pôvodnou hudbou a vylepšenou kompresiou, aby ostala čo najkvalitnejšie. Súbor, rozpakuj, premenuj na install.exe a nahraď pôvodný v adresári s hrou alebo v obraze CD. Ak používaš NOCD verziu hry, súbor premenuj na Install.exe a tak nakoiruj do priečinka s hrou.

/en
When releasing WarCraft II Battle.net Edície (WarCraft II Tides of Darkness + WarCraft II Beyond the Dark Portal + integration of Battle.net) the Blizzard guys because of financial reasons decided, that they rather shorten the soundtrack to get the whole game on 1 CD than release it on 2 CDs. Here is the Install.exe file with original music and improved compression, to leave the sound files with highest quality possible. Unpack the file, rename to install.exe and replace original file in game folder or in the image of the game. If u use a NONCD version of the game, rename the file to Install.exe and then copy to the game folder.


http://ftp.war2.ru/war2/BTDP4BNE.7z