Page 1 of 1

5 ROKOV / 5 YEARS

PostPosted: 16 Feb 2018, 14:15
by Brut
happy_birthday_brut.jpg


A je to tu, včera sme oslavovali 5 rokov založenia nášho Portálu, vlastne ešte stále oslavujeme LOL !!!

Ďakujeme a oceňujeme všetku Vašu priazeň, pomoc a podporu. Stále sa snažíme naše služby skvalitňovať a rozširovať nie kôli peniazom či sláve, ale pretože nás to baví a vidíme v tom zmysel.
Prajeme Vám aj do budúcna skvelú zábavu, veľa nových informácií, priateľov, zážitkov, zlepšené skilly a hlavne kopu príjemne stráveného času.
V blízkej dobe očakávajte plnohodnotnejšiu Novinku s nejakými tými prekvapeniami ;-) ,
Dámy a Páni a teraz pokračujeme... :-o~~~


(hug) BRUT


The time has arrived. We celebrated yesterday the 5th birthday of our Portal, in fact we are still celebrating LOL !!!

Thank You, we appreciate all Your favor, help and support. We are continous trying to improve and extend our services, not because of money or fame, but because it makes us fun and we are seeing a sense in it.
We wish You great fun, a lot of new information, friends, experiences, improved skills and most of all, a plenty of enjoyable time.
Expect one extended News more in the near future with some genuine suprises ;-) ,
Ladies and Gentlemen, lets continue now... :-o~~~


(hug) BRUT