Page 1 of 1

Bully Multiplayer Edition News

Unread postPosted: 16 Jun 2017, 14:41
by Brut
//for english open the whole News and scroll down

Týmto by som Vám chcel oznámiť našu spoluprácu s talentovaným mladým programátorom Simple01, ktorý sa podujal na neľahkú úlohu a to vytvoriť multiplayerový mód pre hru Bully Scholarship Edition, ktorý nazval Bully Multiplayer Edition
Keďže sme tú hru mali v hľadáčiku už dlhšiu dobu a plánovali spustiť server jej multiplayerového módu Bully MP, ktorého vývoj bol bohužiaľ na neurčito pozastavený, poskytli sme vývoju Bully Multiplayer Edition plnú podporu. Bully Scholarship Edition bola pridaná nášho fóra OldSchool hier (pod subdoménou bully.BRUT.me) a taktiež sme vytvorili sekciu samotného projektu na fóre (pod doménou bully-me.tk, prípadne našou subdoménou bullyme.BRUT.me).


Veľa štastia pri vývoji a snáď raz aj veľa zábavy na našom Bully serveri :)


//english
I would like to announce our cooperation with young talented coder named Simple01, who undertook a not simple task, to create a multiplayer mod for the game Bully Scholarship Edition, that he called Bully Multiplayer Edition.
Since we had this game in sight for a longer time and planned to run a server of it's multiplayer mod Bully MP, which development was sadly paused and is on hold now, we provided full support for the development of Bully Multiplayer Edition mod. Bully Scholarship Edition was added to our forum for OldSchool games (under the subdomain bully.BRUT.me) and we created also a section of our forum dedicated to the project itself (under the domain bully-me.tk, alternatively our subdomain bullyme.BRUT.me).


We wish a lot of luck during the development and maybe one time a lot of fun at our Bully server :)


Aloha Brut