Page 1 of 1

CLIP & CLIR

PostPosted: 04 Sep 2018, 14:16
by saradsmejem
Nastavenia CLIP

Kontrola aktivity CLIP

*#30# (spustiť hovor)

Aktivácia CLIP

*30# (spustiť hovor)

Deaktivácia CLIP

#30# (spustiť hovor)

Ak je CLIP aktívne, uvidíte na obrazovke číslo volajúceho, respektíve jeho meno, ak ide o jeden z uložených kontaktov.

Nastavenia CLIR

Kontrola aktivity CLIR

*#31# (spustiť hovor)

Aktivácia CLIR

*31# (spustiť hovor)

Deaktivácia CLIR

#31# (spustiť hovor)

Aktivácia len pre vybrané číslo

#31#číslo volaného (spustiť hovor)

Ak je aktívne CLIR, volaná osoba vaše číslo neuvidí, ani pokiaľ vás má v kontaktoch.

Všetky kódy fungujú až po stlačení tlačidla na zahájenie hovoru v aplikácii určenej pre hovory. Telefón následne ohlási stav, prípadne zmenu nastavenia danej služby.
Kódy vyvolávajú komunikáciu so sieťou operátora, preto je potrebné ostať v jej dosahu.

Tieto servisné kódy nie sú spoplatnené.