We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Desperados Windows 7 & 8 & 10 Support

Real Time Tactic Game (RTTG), Singleplayer, Spellbound, April 18, 2001
Real Time Tactic Game (RTTG), Singleplayer, Spellbound, April 18, 2001

Desperados Windows 7 & 8 & 10 Support

Postby Brut » 12 Dec 2013, 09:46

* Odporúčame hrať originálnu CD verziu hry patchnutú na verziu 1.1, keďže najnovšie steam a gog verzie hry majú bugy (nemožnosť robiť kontrmelec spoza rohu, horný pruh...)

* We recommend to play the original CD version of the game patched to version 1.1, because the newest steam and gog versions of the game have bugs (unable to do somersaults from behind the corner, upper streak...)


1. Starší spôsob spustenia hry na novších Windows / Older instructions of running the game on newer Windows system.

--sk--
Nainštaluj si DXGL, spusti Configure DXGL a tam pridaj Application game.exe (z priečinka Game v hlavnom adersáry hry Desperados). Nastavenia stačí nechať predvolené, len skontroluj, aby bolo v nastavení Video: Change desktop resolution. Hru spúšťaj priamo cez Game.exe.
--en--
Install DXGL, run Configure DXGL and add there Application game.exe (from the Game folder in the main folder of Desperados). Leave all settings default, jus check that the option in Video: is Change desktop resolution. Run the game directly using Game.exe.

2. Spôsob / Way

--sk--
V prípade, že hra trhá na počítačoch s Operačným systémom WIndows 7 a vyššie, vyskúšajte použiť túto verziu ddwrappera
Desperados_Win_7_Support.zip
(9.64 KiB) Downloaded 5 times


Postup:
Nastavte Desperados.exe a Game.exe (vlastnosti súboru - kompatibilita) aby sa spúšťali pod správcom a nakopírujte súbory ddraw.dll a aqrit.cfg z ddwrapper.zip do priečinka Game.

--en--
In case the game does not run smoothly with Windows 7 and higher, try to use this version of ddwrapper
Desperados_Win_7_Support.zip
(9.64 KiB) Downloaded 5 times

Instructions:
Setup the Desperados.exe and Game.exe to run under Administrator and copy the files ddraw.dll a aqrit.cfg into the Game folder.

3. Spôsob / Way

Using DXWind software:
http://sourceforge.net/projects/dxwnd/files/latest/download

1. Open DXWnd program, choose add from edit tab.
2. Choose exe file of the game (game.exe for Desperados)
3. Below you have the size options for te windows mode.
4. Check 'Force 16BPP desktop' and 'Set 16 BPP RGB565 encoding' from color section
5. Check hide cursor from mouse section. Don't worry if it flickers on the main screen of the game, it works well, no problem.

Na novších systémoch môže hra padať a vyskytol sa bug s vymazaním uložených pozícií, preto sa odporúča savy priebežne zálohovať.
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 209
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 16h 2m 42s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Desperados, Wanted Dead Or Alive

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest