Page 1 of 1

O Nás / About Us

PostPosted: 25 Aug 2018, 11:49
by Brut
*** Bláznivo a Radikálne Uvedomelý Team ***

Ahoj a vitaj na našej stránke
(for en scroll down)

Sme partia správne strelených ľudí, ktorým nie je jedno čo sa deje okolo nás, máme radi zábavu, sme kreatívni, podporujeme slobodný internet a férovú spoločnosť založenú na princípe trvalo udržateľného rozvoja.
Vítaní sú tu všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú niečo naučiť, zabaviť sa či spoznať nových priateľov. Vzhľadom na to, že celý internet začína byť prešpikovaný rôznymi formami toxicity, rozhodli sme sa založiť miesto, ktoré bude takou OldSchool oázou (y).
Naša stránka a všetky naše služby sú bezplatné, nekomerčné a nenájdeš tu žiadnu otravnú reklamu. Taktiež nijakým spôsobom nesledujeme Tvoju aktivitu za účelom zhromažďovania osobných informácí.

A nazabúdajte: Hrať na našich serveroch je privilégium, nie právo! Správaj sa slušne!

Prajeme Ti príjemnú zábavu :)Základné odkazy O Nás

Náš Tím
Kontaktuj Nás (Kontaktný Formulár)
Podpor Nás
Pravidlá
Akadémia
Premium
BRUT Hlášky
Nastav si nás ako Domovskú stránku


**************************************************************************************************************** /en


Hello and welcome to our website

We are a group of right friends, who are not unconcerned about what is going on around, like to have fun, we are creative, supporting free internet and a fair society Our web site is non commercial, You will not find here any advertisement, we did not track user activity in any way of collecting personal information.
Welcome to all people of good will, who want to learn, entertain or meet new friends. Given that the whole Internet is beginning to be overwhelmed by various forms of toxicity, we have decided to establish a place that will be the OldSchool oasis (y).
Our site and all of our services are free, non-commercial and you do not find any annoying advertising. We also do not monitor your activity in any way for the purpose of collecting personal information.

Do not forget: Using our services is a privilege, not a right. Behave nicely!

We wish You fun :)
Basic links About Us

Our Team
Contact Us (Contact Form)
Support Us
Rules
Academia
Premium
BRUT Quotes
Setup us as Homepage