Page 1 of 1

PLUMBLE (Android App) Manual

PostPosted: 14 Apr 2017, 00:21
by Brut
DOWNLOAD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morlunk.mumbleclient.free

//sk
Ako pridať server k obľúbeným
1. Klikni na + v pravom hornom rohu.
2. Zadaj údaje:
Label: BRUT.me
Address: 195.62.17.35
Port: 64738 (Default)
Username: <Tvoj nick>
3. Klikni na "Add".

Ako si zaregistrovať nick na našom serveri
1. Pripoj sa ku BRUT.me MURMUR serveru.
2. Rozbaľ "Tri bodky" menu v pravom hornom rohu.
3. Klikni "Register".

Ako sa pripojiť do zaheslovaného kanálu
1. Rozbaľ "Tri čiarky" menu v ľavom hornom rohu.
2. Klikni "Access Tokens".
3. Zadaj požadované heslo kanálu a klikni na tlačidlo "+".

Ako vypnúť hlas Brandi
1. Rozbaľ "Tri čiarky" menu v ľavom hornom rohu.
2. Klikni na "General".
3. Odškrtni "Text-To-Speech".


//en
How to add server to favorites
1. Click + in the upper right corner.
2. Enter data:
Label: BRUT.me
Address: 195.62.17.35
Port: 64738 (Default)
Username: <Tvoj nick>
3. Click "Add".

How to register your username on our server
1. Connect to BRUT.me MURMUR server.
2. Select the "Three dots" menu in the upper right corner.
3. Click "Register" in the drop down menu.

How to join password protected channel
1. Select the "Three lines" menu in the upper left corner.
2. Click "Access Tokens".
3. Type in the channel password and click the "+" button to finish.

How to disable the Brandi voice
1. Select the "Three lines" menu in the upper left corner.
2. Click on "General".
3. Uncheck "Text-To-Speech".