We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Ako napísať Hlásenie / How to write Report

Complains & Reports

Ako napísať Hlásenie / How to write Report

Postby Brut » 07 Sep 2017, 08:29

Ako napísať Sťažnosť a Hlásenie / How to write Complain & Report

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//slovensky

1. Názov Témy: "Názov Servera"/"Nick Hráča"/"Prehrešok"
(Pre názov servera použi skrátený názov: BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL - HLDM, BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL - HLTP, BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL - OP4DM , BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC - CS16, BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME - CSGG, BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL - WDM, BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC - SCOOP)
2.Nick, STEAM ID a IP dotyčného hráča
Pre Kadetov nutnosť, prípadne zadať na servery príkaz /logip do Chatu, ktorý to všetko zaloguje.
3. Opis situácie, Tvoj pohľad na vec - stručne, jasne, bez zbytočného provokovania, urážania či vulgarizmov.
4. Dôkazy
Ako dôkaz možno použiť demo a screenshoty. Výpis z konzoly dodaj kôli dôveryhodnosti tiež ako screenshoty. V prípade dema s Cheatingom nám veľmi pomôžeš ako to demo vyčasuješ a usvedčujúce časy napíšeš do popisu priloženého súboru (u Kadetov je povinnosť vypísať pri cheatingu minimálne tri časy).
Súbor pridáš tak, že pri pisaní Témy klikneš dole na Pripojiť prílohu - Browse - Pridať súbor a potom ešte Vložiť za.

PRÍKLAD

Názov Témy: HLDM/Neznamy_Hrac/Wallhack

Nick: Neznamy_Hrac
SteamID: 'STEAM_0:0:XXX'
IP: neviem ale pouzil som prikaz /logip

Hrac mal wallhack! Ani ho neskryval.
Neznamy_Hrac.dem
2:05, 2:33, 3:13
(5.13 KiB) Downloaded 98 times



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //english

1. Name of the Topic: "Name of the Server"/"Players Nickname"/"Aberrance"
(For the Name of the Server use a short name: BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL - HLDM, BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL - HLTP, BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL - OP4DM , BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC - CS16, BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME - CSGG, BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL - WDM, BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC - SCOOP)
2.Nickname, STEAM ID & IP of that player
It is a must for our Kadets, alternatively You can use the command /logip in Chat, it logs everything needed.
3. Description of the situation. Your point of view - brief, clear, without unnecessary provoking, offending or swearing.
4. Proofs
You can use demo and screenshots as a proof. For a higher level of credibility provide the Listing info from console as a screenshot too. In case of a demo with Cheating, You will help us a lot when u conjugate the demo and write the damning times into the comment of the uploaded attachment (Our Kadets have to add at least times of 3 situations when Cheating).
You wild add the file while writing the Topic, clicking below on Upload attachment - Browse - Add the file - and than click Place inline.

EXAMPLE

Name of the Topic: HLDM/Neznamy_Hrac/Wallhack

Nick: Neznamy_Hrac
SteamID: 'STEAM_0:0:XXX'
IP: I do not know but i used the command /logip

The player played with Wallhack. He did not even try to hide it!
Neznamy_Hrac.dem
2:05, 2:33, 3:13
(5.13 KiB) Downloaded 98 times
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 203
Likes: 0 post
Liked in: 2 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 22:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 18d 22h 49s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Sťažnosti a Hlásenia

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest