Page 1 of 1

FREE PREMIUM Info

PostPosted: 18 Aug 2015, 18:39
by Brut
PREMIUM

// for english scroll down
FREE PREMIUM je súbor benefitov, ktoré môže byť poskytnuté každému prispievateľovi, podporovateľovi či stabilnému návštevníkovi našej stránky a ostatných služieb. Registruj sa na webe a napíš súkromnú správu na nick Brut.

*** Vzhľadom na pravidlá Fair Play, neposkytujú PREMIUM benefity žiadne priame výhody v hre na Herných serveroch! ***

BENEFITY
BRUT.me Webová Stránka: špeciálna skupina, prístup do niektorých neverejných sekcií fóra, zmena mena
BRUT.me IRC: plus status
BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL: rezervovaný slot, registrovaný nick, 2 hlasy pri voľbe mapy (rtv), piss
BRUT.me Sven Co-Op CLASSIC: rezervovaný slot, registrovaný nick, PREMIUM Chat (nelogovaný), piss
BRUT.me FTP: prístup do niektorých neverejných adresárov
BRUT.me Jazz Jackrabbit 2 TSF+ COOP: zmena mapy

DARUJ
čo len chceš :) alebo
na Paypal účet: spravcavbrute@gmail.com

*** Vyhradzujeme si právo pravidlá v budúcnosti dopĺňať a meniť podla potreby bez predošlého upozornenia ***


//english
FREE PREMIUM is a collection of benefits, that can be granted to every donator, supporter and regular visitor of our webpage and our other services. Register on the web and write a personal message to the nick Brut.

*** In consideration of Fair Play rules, PREMIUM benefits are NOT providing any direct gaming advantages on Gamingservers. ***

BENEFITS
BRUT.me Webpage: special group, access to some private sections of forum, name change
BRUT.me IRC: plus status
BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL: reserved slot, registered nick, /piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), 2 votepoints when map voting (rtv), /resetscore, piss
BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL: reserved slot, registered nick, 2 votepoints when map voting (rtv), piss
BRUT.me Sven Co-Op CLASSIC: reserved slot, registered nick, PREMIUM Chat (unlogged), piss
BRUT.me FTP: access to some private folders
BRUT.me Jazz Jackrabbit 2 TSF+ COOP: map change

DONATE
whatever You want :) or
to Paypal account: spravcavbrute@gmail.com

*** We reserve the right to extend and modify the rules if needed without previous notice ***