We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

BRUT Manual Half-Life Hráča / BRUT Half-Life Player's Manual

Half-Life Player's Manual
This manual is about Half-Life and all it's modifications we run as servers.

BRUT Manual Half-Life Hráča / BRUT Half-Life Player's Manual

Postby Brut » 29 May 2013, 15:31

Slovensky (Beta verzia) //English version arrives later

Tým, že hráš na BRUT.me serveroch, súhlasíš s pravidlami. Ovládaj pravidlá, ich neznalosť Ťa neospravedlňuje!
pravidla.BRUT.me

Skratky BRUT.me Half-Life ONLINE serverov:
BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL - HLDM
BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL - HLTP
BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL - OP4DM
BRUT.me Counter-Strike 1.6 CLASSIC - CS16
BRUT.me Counter-Strike 1.6 GUNGAME - CSGG
BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL - WDM
BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC - SCOOP

PRÍKAZY ORIGINÁLNEHO HALF-LIFE A MÓDOV
Príkazy sa píšu v konzole, klávesou ";" pod "Esc".
Príkazy, pred ktorými je slovo say sa píšu sa v say chate "z" (v prípade anglickej QWERTY klávesnice je to "y").
Príkazy, pred ktorými je slovo team_say, sa píšu v team_say chate na TeamPlay serveroch (klávesa u) - HLTP, CS16, CSGG

ODKAZ na všetky ORIGINÁLNE Half-Life príkazy

Spectate
Specovanie je pozeranie sa na hru hráčov bez toho, aby sa samotný divák zapojil do hry. Využíva sa hlavne na detekciu cheatov a ďalších porušení pravidiel. Pri Counter Strike serveroch (CS16, CSGG) sa hráč dostane do spectate módu tak, že stlačí tlačidlo pre zmenu teamu ("M") a vyberie si SPECTATE. Spectator si prepína rôzne pohľady medzerníkom a pravým a ľavým tlačidlom myši prepína hráčov. Keďže je Counter Strike hra na kolá, do spectate prehodí až keď zmení kolo, čiže na CSGG je najrýchlejší spôsob dať reconnect. Naspäť do hry sa hráč dostane tak isto cez tlačidlo "M". Pri hre Half-Life (HLDM, HLTP) sa hráč dostane do spectate módu napísaním príkazu spectate do konzoly. Spectator si tak ako u hry Counter Strike prepína rôzne pohľady medzerníkom a pravým a ľavým tlačidlom myši prepína hráčov. Pri ostatných serveroch (OP4DM, WDM, SCOOP) je originálny spectate nefunkčný a preto máme nainštalovaný plugin, ktorý poskytuje náhradu. Do spectate sa hráč dostane zadaním príkazu eye menohráča do konzoly. Menohráča je hocaké meno iného hráča, najlepšie je zvolit toho ktorý to meno má najjednoduchšie. Následne sa prepína medzi hráčmi medzerníkom. Pri tomto plugine sa dá specovať len z pohľadu prvej osoby a preto tam žiadne prepinanie modov nie je. Naspäť do hry sa hráč dostane zadaním príkazu eye_back do konzoly. Pri tomto type specovania ostane hráč pripojený v hre ako hráč, len mu zmení pohľad. Preto je najlepšie sa najprv niekde skryť a pozerať do steny. Plugin funguje na všetkých serveroch, ale vzhľadom na jeho obmedzené možnosti odporúčame tam kde sa dá používať originálny spectate.

Robenie Screenshotov
Predvolene je nastavené tlačidlo "F5". Po jeho stlačení sa uloží obrazovka (screenshot) vo formáte bmp do priečinka s módom, ktorý je zapnutý, čiže keď si hral Half-Life, obrázok bude v priečinku valve. Meno obrázku sa generuje z názvu mapy a štvormiestneho čísla za ním, číslovanie ide za radom od 1, teda posledné screenshoty budú mať najvyššie číslo napr. rapidcore0001.bmp, rapidcore0002.bmp.

Nahrávanie Dema
Demo sa môže nahrávať aj priamo v hre, aj v spectator mode. Admini a Kadeti majú povinnosť nahrávať demá (prípadne alebo aj robiť screenshoty) pri každom permanentnom bane. Demo sa začne nahrávať zadaním zadaním príkazu do konzoly:
record nazovdema

Miesto nazovdema možno použiť hocaké slovo. POZOR!!! Ak je názov totožný s demom, ktoré už existuje, tak sa to pôvodné prepíše.

Demo sa uloží do priečinka s módom, ktorý je práve hraný, čiže ak si hral Opposing Force, demo sa uloží v priečinku gearbox, ak Counter Strike tak bude v priečinku cstrike atď. Názov bude nazovdema.dem.

Prezretie Dema
Demo sa dá pozrieť priamo v hre dvoma príkazmi do konzoly: viewdemo nazovdema a playdemo nazovdema. Rozdiel je ten, že pri viewdemo sa zobrazí aj status bar, s pokročilými možnosťami, ako pretočenie, zpomalenie či menenie pohľadov (ako v specte), kdežto v prípade playdemo, je to čisto len POV hráča ktorý točí, bez pokročilých možností.

Vyčasovanie Dema
Vyčasovanie dema sa robí hlavne pri cheateroch a znamená to, že sa hráč (kadet, admin) vypíše časy sporných situácii / situácii, ktoré podľa neho dokazujú cheating, aby admini nemuseli strácať čas pozeraním celého dema.


ŠPECIÁLNE PRÍKAZY NA NAšICH SERVEROCH

Na naše servery sme pridali rôzne pluginy ktoré vylepšujú a rozširujú možnosti pôvodných hier. Základné príkazy špecifické pre každý server nájdeš na informačných stránkach jednotlivých serverov (hldm, hltp, op4dm, cs16, csgg, wdm, scoop)

AMXMODX PLUGIN
základný plugin pre správu servera, užívateľské príkazy sú:

say nextmap Zobrazí nasledujúcu mapu v mapcycle.
say timeleft Zobrazí zostávajúci čas do skončenia mapy.
say thetime Zobrazí aktuálny čas.

xREDIRECT PLUGIN
Plugin, ktorý umožní presmerovanie hráča adminom alebo samotným hráčom na iný vybraný server, funguje len v rámci jedného módu.

say /server - show server redirection menu
say_team /server - show server redirection menu
pickserver - show server redirection menu
say /follow - follow the last redirected player to his server
say_team /follow - follow the last redirected player to his server
say /retry - redirect back as soon as the foregoing server has a free slot
say_team /retry - redirect back as soon as the foregoing server has a free slot
say /stopretry - stop retrying the foregoing server
say_team /stopretry - stop retrying the foregoing server


IRC PLUGIN
Chat v hre je automaticky presmerovaný do miestnosti daného servera na našom LIVE CHATE.
Ako sa pripojiť k IRC
Ak si pripojený na IRC, môžeš získať informácie o servery, v miestnosti ktorého sa nachádzaš.
Zoznam príkazov pre Half-Life v IRC miestnosti

Votovanie
Votovanie ďalšej mapy prebieha štandardne pred koncom mapy, na všetkých seerveroch okrem (SCOOP) je nainštalovaný plugin Galileo ktorý umožňuje votovanie ovládať. Hráči vyberajú z 5 máp. AK napíšeš počas hry do chatu názov mapy, nominuješ ju do Ďalšieho votovania, tak isto ju aj vieš odnominovať
/rtv - hráč vyvolá votovanie skôr než pred koncom, ak je na mape viacej hráčov, musí nadpolovičná väčšina napísať rtv aby sa votovanie spustilo, no nie skôr ako 2 minúty po začiatku mapy.

SCOOP je špecifický v tom, že v Singleplayery, kde mapy na seba nadväzujú (kampane...), keď hráči dojdu na koniec mapy, automaticky sú presmerovaní na mapu ďalšiu, bez votovania, no keď mapu nikto nehraje a uplynie čas (ktorý je na servery nastavený tak, ako je v samotnej mape, čiže sa môže líšiť, najčastejšie je to 45 minút), tak pred koncom mapy sa votovanie zjaví. Niektoré mapy tento časový limit v sebe zabudovaný nemajú a bez zásahu admina alebo hráčov by tá mapa išla navždy. Čo sa týka votovania hráčov v Sven Co-Óp 4.8, je ešte jeden zabudovaný plugin priamo v hre pre votovanie máp, votovanie zabitia, kicku a banu hráča:
votemap - zobrazí votovacie menu na obrazovke na serveri SCOOP
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Status: Offline
Posts: 207
Likes: 0 post
Liked in: 4 posts
Images: 2
Joined: 23 Feb 2013, 23:57
Location: v Brute / inside the Brut
Online: 19d 13h 41m 53s
Gender: None specified
Blog: View Blog (1)
Slavic name: Brutibrut
Gangster nickname: Bruto di tutti Bruti
About Me: BRUT
Karma: 10

Return to Manuál Half-Life Hráča

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest