We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Koronavírus je už nezastaviteľný

in World

SARS-CoV2 Complete Genome

Postby saradsmejem » 18 Mar 2020, 16:03

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MT072688

Code: Select all
        1 cttcccaggt aacaaaccaa ccaactttcg atctcttgta gatctgttct ctaaacgaac
       61 tttaaaatct gtgtggctgt cactcggctg catgcttagt gcactcacgc agtataatta
      121 ataactaatt actgtcgttg acaggacacg agtaactcgt ctatcttctg caggctgctt
      181 acggtttcgt ccgtgttgca gccgatcatc agcacatcta ggtttcgtcc gggtgtgacc
      241 gaaaggtaag atggagagcc ttgtccctgg tttcaacgag aaaacacacg tccaactcag
      301 tttgcctgtt ttacaggttc gcgacgtgct cgtacgtggc tttggagact ccgtggagga
      361 ggtcttatca gaggcacgtc aacatcttaa agatggcact tgtggcttag tagaagttga
      421 aaaaggcgtt ttgcctcaac ttgaacagcc ctatgtgttc atcaaacgtt cggatgctcg
      481 aactgcacct catggtcatg ttatggttga gctggtagca gaactcgaag gcattcagta
      541 cggtcgtagt ggtgagacac ttggtgtcct tgtccctcat gtgggcgaaa taccagtggc
      601 ttaccgcaag gttcttcttc gtaagaacgg taataaagga gctggtggcc atagttacgg
      661 cgccgatcta aagtcatttg acttaggcga cgagcttggc actgatcctt atgaagattt
      721 tcaagaaaac tggaacacta aacatagcag tggtgttacc cgtgaactca tgcgtgagct
      781 taacggaggg gcatacactc gctatgtcga taacaacttc tgtggccctg atggctaccc
      841 tcttgagtgc attaaagacc ttctagcacg tgctggtaaa gcttcatgca ctttgtccga
      901 acaactggac tttattgaca ctaagagggg tgtatactgc tgccgtgaac atgagcatga
      961 aattgcttgg tacacggaac gttctgaaaa gagctatgaa ttgcagacac cttttgaaat
     1021 taaattggca aagaaatttg acaccttcaa tggggaatgt ccaaattttg tatttccctt
     1081 aaattccata atcaagacta ttcaaccaag ggttgaaaag aaaaagcttg atggctttat
     1141 gggtagaatt cgatctgtct atccagttgc gtcaccaaat gaatgcaacc aaatgtgcct
     1201 ttcaactctc atgaagtgtg atcattgtgg tgaaacttca tggcagacgg gcgattttgt
     1261 taaagccact tgcgaatttt gtggcactga gaatttgact aaagaaggtg ccactacttg
     1321 tggttactta ccccaaaatg ctgttgttaa aatttattgt ccagcatgtc acaattcaga
     1381 agtaggacct gagcatagtc ttgccgaata ccataatgaa tctggcttga aaaccattct
     1441 tcgtaagggt ggtcgcacta ttgcctttgg aggctgtgtg ttctcttatg ttggttgcca
     1501 taacaagtgt gcctattggg ttccacgtgc tagcgctaac ataggttgta accatacagg
     1561 tgttgttgga gaaggttccg aaggtcttaa tgacaacctt cttgaaatac tccaaaaaga
     1621 gaaagtcaac atcaatattg ttggtgactt taaacttaat gaagagatcg ccattatttt
     1681 ggcatctttt tctgcttcca caagtgcttt tgtggaaact gtgaaaggtt tggattataa
     1741 agcattcaaa caaattgttg aatcctgtgg taattttaaa gttacaaaag gaaaagctaa
     1801 aaaaggtgcc tggaatattg gtgaacagaa atcaatactg agtcctcttt atgcatttgc
     1861 atcagaggct gctcgtgttg tacgatcaat tttctcccgc actcttgaaa ctgctcaaaa
     1921 ttctgtgcgt gttttacaga aggccgctat aacaatacta gatggaattt cacagtattc
     1981 actgagactc attgatgcta tgatgttcac atctgatttg gctactaaca atctagttgt
     2041 aatggcctac attacaggtg gtgttgttca gttgacttcg cagtggctaa ctaacatctt
     2101 tggcactgtt tatgaaaaac tcaaacccgt ccttgattgg cttgaagaga agtttaagga
     2161 aggtgtagag tttcttagag acggttggga aattgttaaa tttatctcaa cctgtgcttg
     2221 tgaaattgtc ggtggacaaa ttgtcacctg tgcaaaggaa attaaggaga gtgttcagac
     2281 attctttaag cttgtaaata aatttttggc tttgtgtgct gactctatca ttattggtgg
     2341 agctaaactt aaagccttga atttaggtga aacatttgtc acgcactcaa agggattgta
     2401 cagaaagtgt gttaaatcca gagaagaaac tggcctactc atgcctctaa aagccccaaa
     2461 agaaattatc ttcttagagg gagaaacact tcccacagaa gtgttaacag aggaagttgt
     2521 cttgaaaact ggtgatttac aaccattaga acaacctact agtgaagctg ttgaagctcc
     2581 attggttggt acaccagttt gtattaacgg gcttatgttg ctcgaaatca aagacacaga
     2641 aaagtactgt gcccttgcac ctaatatgat ggtaacaaac aataccttca cactcaaagg
     2701 cggtgcacca acaaaggtta cttttggtga tgacactgtg atagaagtgc aaggttacaa
     2761 gagtgtgaat atcacttttg aacttgatga aaggattgat aaagtactta atgagaagtg
     2821 ctctgcctat acagttgaac tcggtacaga agtaaatgag ttcgcctgtg ttgtggcaga
     2881 tgctgtcata aaaactttgc aaccagtatc tgaattactt acaccactgg gcattgattt
     2941 agatgagtgg agtatggcta catactactt atttgatgag tctggtgagt ttaaattggc
     3001 ttcacatatg tattgttctt tctaccctcc agatgaggat gaagaagaag gtgattgtga
     3061 agaagaagag tttgagccat caactcaata tgagtatggt actgaagatg attaccaagg
     3121 taaacctttg gaatttggtg ccacttctgc tgctcttcaa cctgaagaag agcaagaaga
     3181 agattggtta gatgatgata gtcaacaaac tgttggtcaa caagacggca gtgaggacaa
     3241 tcagacaact actattcaaa caattgttga ggttcaacct caattagaga tggaacttac
     3301 accagttgtt cagactattg aagtgaatag ttttagtggt tatttaaaac ttactgacaa
     3361 tgtatacatt aaaaatgcag acattgtgga agaagctaaa aaggtaaaac caacagtggt
     3421 tgttaatgca gccaatgttt accttaaaca tggaggaggt gttgcaggag ccttaaataa
     3481 ggctactaac aatgccatgc aagttgaatc tgatgattac atagctacta atggaccact
     3541 taaagtgggt ggtagttgtg ttttaagcgg acacaatctt gctaaacact gtcttcatgt
     3601 tgtcggccca aatgttaaca aaggtgaaga cattcaactt cttaagagtg cttatgaaaa
     3661 ttttaatcag cacgaagttc tacttgcacc attattatca gctggtattt ttggtgctga
     3721 ccctatacat tctttaagag tttgtgtaga tactgttcgc acaaatgtct acttagctgt
     3781 ctttgataaa aatctctatg acaaacttgt ttcaagcttt ttggaaatga agagtgaaaa
     3841 gcaagttgaa caaaagatcg ctgagattcc taaagaggaa gttaagccat ttataactga
     3901 aagtaaacct tcagttgaac agagaaaaca agatgataag aaaatcaaag cttgtgttga
     3961 agaagttaca acaactctgg aagaaactaa gttcctcaca gaaaacttgt tactttatat
     4021 tgacattaat ggcaatcttc atccagattc tgccactctt gttagtgaca ttgacatcac
     4081 tttcttaaag aaagatgctc catatatagt gggtgatgtt gttcaagagg gtgttttaac
     4141 tgctgtggtt atacctacta aaaaggctgg tggcactact gaaatgctag cgaaagcttt
     4201 gagaaaagtg ccaacagaca attatataac cacttacccg ggtcagggtt taaatggtta
     4261 cactgtagag gaggcaaaga cagtgcttaa aaagtgtaaa agtgcctttt acattctacc
     4321 atctattatc tctaatgaga agcaagaaat tcttggaact gtttcttgga atttgcgaga
     4381 aatgcttgca catgcagaag aaacacgcaa attaatgcct gtctgtgtgg aaactaaagc
     4441 catagtttca actatacagc gtaaatataa gggtattaaa atacaagagg gtgtggttga
     4501 ttatggtgct agattttact tttacaccag taaaacaact gtagcgtcac ttatcaacac
     4561 acttaacgat ctaaatgaaa ctcttgttac aatgccactt ggctatgtaa cacatggctt
     4621 aaatttggaa gaagctgctc ggtatatgag atctctcaaa gtgccagcta cagtttctgt
     4681 ttcttcacct gatgctgtta cagcgtataa tggttatctt acttcttctt ctaaaacacc
     4741 tgaagaacat tttattgaaa ccatctcact tgctggttcc tataaagatt ggtcctattc
     4801 tggacaatct acacaactag gtatagaatt tcttaagaga ggtgataaaa gtgtatatta
     4861 cactagtaat cctaccacat tccacctaga tggtgaagtt atcacctttg acaatcttaa
     4921 gacacttctt tctttgagag aagtgaggac tattaaggtg tttacaacag tagacaacat
     4981 taacctccac acgcaagttg tggacatgtc aatgacatat ggacaacagt ttggtccaac
     5041 ttatttggat ggagctgatg ttactaaaat aaaacctcat aattcacatg aaggtaaaac
     5101 attttatgtt ttacctaatg atgacactct acgtgttgag gcttttgagt actaccacac
     5161 aactgatcct agttttctgg gtaggtacat gtcagcatta aatcacacta aaaagtggaa
     5221 atacccacaa gttaatggtt taacttctat taaatgggca gataacaact gttatcttgc
     5281 cactgcattg ttaacactcc aacaaataga gttgaagttt aatccacctg ctctacaaga
     5341 tgcttattac agagcaaggg ctggtgaagc tgctaacttt tgtgcactta tcttagccta
     5401 ctgtaataag acagtaggtg agttaggtga tgttagagaa acaatgagtt acttgtttca
     5461 acatgccaat ttagattctt gcaaaagagt cttgaacgtg gtgtgtaaaa cttgtggaca
     5521 acagcagaca acccttaagg gtgtagaagc tgttatgtac atgggcacac tttcttatga
     5581 acaatttaag aaaggtgttc agataccttg tacgtgtggt aaacaagcta caaaatatct
     5641 agtacaacag gagtcacctt ttgttatgat gtcagcacca cctgctcagt atgaacttaa
     5701 gcatggtaca tttacttgtg ctagtgagta cactggtaat taccagtgtg gtcactataa
     5761 acatataact tctaaagaaa ctttgtattg catagacggt gctttactta caaagtcctc
     5821 agaatacaaa ggtcctatta cggatgtttt ctacaaagaa aacagttaca caacaaccat
     5881 aaaaccagtt acttataaat tggatggtgt tgtttgtaca gaaattgacc ctaagttgga
     5941 caattattat aagaaagaca attcttattt cacagagcaa ccaattgatc ttgtaccaaa
     6001 ccaaccatat ccaaacgcaa gcttcgataa ttttaagttt gtatgtgata atatcaaatt
     6061 tgctgatgat ttaaaccagt taactggtta taagaaacct gcttcaagag agcttaaagt
     6121 tacatttttc cctgacttaa atggtgatgt ggtggctatt gattataaac actacacacc
     6181 ctcttttaag aaaggagcta aattgttaca taaacctatt gtttggcatg ttaacaatgc
     6241 aactaataaa gccacgtata aaccaaatac ctggtgtata cgttgtcttt ggagcacaaa
     6301 accagttgaa acatcaaatt cgtttgatgt actgaagtca gaggacgcgc agggaatgga
     6361 taatcttgcc tgcgaagatc taaaaccagt ctctgaagaa gtagtggaaa atcctaccat
     6421 acagaaagac gttcttgagt gtaatgtgaa aactaccgaa gttgtaggag acattatact
     6481 taaaccagca aataatagtt taaaaattac agaagaggtt ggccacacag atctaatggc
     6541 tgcttatgta gacaattcta gtcttactat taagaaacct aatgaattat ctagagtatt
     6601 aggtttgaaa acccttgcta ctcatggttt agctgctgtt aatagtgtcc cttgggatac
     6661 tatagctaat tatgctaagc cttttcttaa caaagttgtt agtacaacta ctaacatagt
     6721 tacacggtgt ttaaaccgtg tttgtactaa ttatatgcct tatttcttta ctttattgct
     6781 acaattgtgt acttttacta gaagtacaaa ttctagaatt aaagcatcta tgccgactac
     6841 tatagcaaag aatactgtta agagtgtcgg taaattttgt ctagaggctt catttaatta
     6901 tttgaagtca cctaattttt ctaaactgat aaatattata atttggtttt tactattaag
     6961 tgtttgccta ggttctttaa tctactcaac cgctgcttta ggtgttttaa tgtctaattt
     7021 aggcatgcct tcttactgta ctggttacag agaaggctat ttgaactcta ctaatgtcac
     7081 tattgcaacc tactgtactg gttctatacc ttgtagtgtt tgtcttagtg gtttagattc
     7141 tttagacacc tatccttctt tagaaactat acaaattacc atttcatctt ttaaatggga
     7201 tttaactgct tttggcttag ttgcagagtg gtttttggca tatattcttt tcactaggtt
     7261 tttctatgta cttggattgg ctgcaatcat gcaattgttt ttcagctatt ttgcagtaca
     7321 ttttattagt aattcttggc ttatgtggtt aataattaat cttgtacaaa tggccccgat
     7381 ttcagctatg gttagaatgt acatcttctt tgcatcattt tattatgtat ggaaaagtta
     7441 tgtgcatgtt gtagacggtt gtaattcatc aacttgtatg atgtgttaca aacgtaatag
     7501 agcaacaaga gtcgaatgta caactattgt taatggtgtt agaaggtcct tttatgtcta
     7561 tgctaatgga ggtaaaggct tttgcaaact acacaattgg aattgtgtta attgtgatac
     7621 attctgtgct ggtagtacat ttattagtga tgaagttgcg agagacttgt cactacagtt
     7681 taaaagacca ataaatccta ctgaccagtc ttcttacatc gttgatagtg ttacagtgaa
     7741 gaatggttcc atccatcttt actttgataa agctggtcaa aagacttatg aaagacattc
     7801 tctctctcat tttgttaact tagacaacct gagagctaat aacactaaag gttcattgcc
     7861 tattaatgtt atagtttttg atggtaaatc aaaatgtgaa gaatcatctg caaaatcagc
     7921 gtctgtttac tacagtcagc ttatgtgtca acctatactg ttactagatc aggcattagt
     7981 gtctgatgtt ggtgatagtg cggaagttgc agttaaaatg tttgatgctt acgttaatac
     8041 gttttcatca acttttaacg taccaatgga aaaactcaaa acactagttg caactgcaga
     8101 agctgaactt gcaaagaatg tgtccttaga caatgtctta tctactttta tttcagcagc
     8161 tcggcaaggg tttgttgatt cagatgtaga aactaaagat gttgttgaat gtcttaaatt
     8221 gtcacatcaa tctgacatag aagttactgg cgatagttgt aataactata tgctcaccta
     8281 taacaaagtt gaaaacatga caccccgtga ccttggtgct tgtattgact gtagtgcgcg
     8341 tcatattaat gcgcaggtag caaaaagtca caacattgct ttgatatgga acgttaaaga
     8401 tttcatgtca ttgtctgaac aactacgaaa acaaatacgt agtgctgcta aaaagaataa
     8461 cttacctttt aagttgacat gtgcaactac tagacaagtt gttaatgttg taacaacaaa
     8521 gatagcactt aagggtggta aaattgttaa taattggttg aagcagttaa ttaaagttac
     8581 acttgtgttc ctttttgttg ctgctatttt ctatttaata acacctgttc atgtcatgtc
     8641 taaacatact gacttttcaa gtgaaatcat aggatacaag gctattgatg gtggtgtcac
     8701 tcgtgacata gcatctacag atacttgttt tgctaacaaa catgctgatt ttgacacatg
     8761 gtttagccag cgtggtggta gttatactaa tgacaaagct tgcccattga ttgctgcagt
     8821 cataacaaga gaagtgggtt ttgtcgtgcc tggtttgcct ggcacgatat tacgcacaac
     8881 taatggtgac tttttgcatt tcttacctag agtttttagt gcagttggta acatctgtta
     8941 cacaccatca aaacttatag agtacactga ctttgcaaca tcagcttgtg ttttggctgc
     9001 tgaatgtaca atttttaaag atgcttctgg taagccagta ccatattgtt atgataccaa
     9061 tgtactagaa ggttctgttg cttatgaaag tttacgccct gacacacgtt atgtgctcat
     9121 ggatggctct attattcaat ttcctaacac ctaccttgaa ggttctgtta gagtggtaac
     9181 aacttttgat tctgagtact gtaggcacgg cacttgtgaa agatcagaag ctggtgtttg
     9241 tgtatctact agtggtagat gggtacttaa caatgattat tacagatctt taccaggagt
     9301 tttctgtggt gtagatgctg taaatttact tactaatatg tttacaccac taattcaacc
     9361 tattggtgct ttggacatat cagcatctat agtagctggt ggtattgtag ctatcgtagt
     9421 aacatgcctt gcctactatt ttatgaggtt tagaagagct tttggtgaat acagtcatgt
     9481 agttgccttt aatactttac tattccttat gtcattcact gtactctgtt taacaccagt
     9541 ttactcattc ttacctggtg tttattctgt tatttacttg tacttgacat tttatcttac
     9601 taatgatgtt tcttttttag cacatattca gtggatggtt atgttcacac ctttagtacc
     9661 tttctggata acaattgctt atatcatttg tatttccaca aagcatttct attggttctt
     9721 tagtaattac ctaaagagac gtgtagtctt taatggtgtt tcctttagta cttttgaaga
     9781 agctgcgctg tgcacctttt tgttaaataa agaaatgtat ctaaagttgc gtagtgatgt
     9841 gctattacct cttacgcaat ataatagata cttagctctt tataataagt acaagtattt
     9901 tagtggagca atggatacaa ctagctacag agaagctgct tgttgtcatc tcgcaaaggc
     9961 tctcaatgac ttcagtaact caggttctga tgttctttac caaccaccac aaacctctat
    10021 cacctcagct gttttgcaga gtggttttag aaaaatggca ttcccatctg gtaaagttga
    10081 gggttgtatg gtacaagtaa cttgtggtac aactacactt aacggtcttt ggcttgatga
    10141 cgtagtttac tgtccaagac atgtgatctg cacctctgaa gacatgctta accctaatta
    10201 tgaagattta ctcattcgta agtctaatca taatttcttg gtacaggctg gtaatgttca
    10261 actcagggtt attggacatt ctatgcaaaa ttgtgtactt aagcttaagg ttgatacagc
    10321 caatcctaag acacctaagt ataagtttgt tcgcattcaa ccaggacaga ctttttcagt
    10381 gttagcttgt tacaatggtt caccatctgg tgtttaccaa tgtgctatga ggcccaattt
    10441 cactattaag ggttcattcc ttaatggttc atgtggtagt gttggtttta acatagatta
    10501 tgactgtgtc tctttttgtt acatgcacca tatggaatta ccaactggag ttcatgctgg
    10561 cacagactta gaaggtaact tttatggacc ttttgttgac aggcaaacag cacaagcagc
    10621 tggtacggac acaactatta cagttaatgt tttagcttgg ttgtacgctg ctgttataaa
    10681 tggagacagg tggtttctca atcgatttac cacaactctt aatgacttta accttgtggc
    10741 tatgaagtac aattatgaac ctctaacaca agaccatgtt gacatactag gacctctttc
    10801 tgctcaaact ggaattgccg ttttagatat gtgtgcttca ttaaaagaat tactgcaaaa
    10861 tggtatgaat ggacgtacca tattgggtag tgctttatta gaagatgaat ttacaccttt
    10921 tgatgttgtt agacaatgct caggtgttac tttccaaagt gcagtgaaaa gaacaatcaa
    10981 gggtacacac cactggttgt tactcacaat tttgacttca cttttagttt tagtccagag
    11041 tactcaatgg tctttgttct tttttttgta tgaaaatgcc tttttacctt ttgctatggg
    11101 tattattgct atgtctgctt ttgcaatgat gtttgtcaaa cataagcatg catttctctg
    11161 tttgtttttg ttaccttctc ttgccactgt agcttatttt aatatggtct atatgcctgc
    11221 tagttgggtg atgcgtatta tgacatggtt ggatatggtt gatactagtt tgtctggttt
    11281 taagctaaaa gactgtgtta tgtatgcatc agctgtagtg ttactaatcc ttatgacagc
    11341 aagaactgtg tatgatgatg gtgctaggag agtgtggaca cttatgaatg tcttgacact
    11401 cgtttataaa gtttattatg gtaatgcttt agatcaagcc atttccatgt gggctcttat
    11461 aatctctgtt acttctaact actcaggtgt agttacaact gtcatgtttt tggccagagg
    11521 tattgttttt atgtgtgttg agtattgccc tattttcttc ataactggta atacacttca
    11581 gtgtataatg ctagtttatt gtttcttagg ctatttttgt acttgttact ttggcctctt
    11641 ttgtttactc aaccgctact ttagactgac tcttggtgtt tatgattact tagtttctac
    11701 acaggagttt agatatatga attcacaggg actactccca cccaagaata gcatagatgc
    11761 cttcaaactc aacattaaat tgttgggtgt tggtggcaaa ccttgtatca aagtagccac
    11821 tgtacagtct aaaatgtcag atgtaaagtg cacatcagta gtcttactct cagttttgca
    11881 acaactcaga gtagaatcat catctaaatt gtgggctcaa tgtgtccagt tacacaatga
    11941 cattctctta gctaaagata ctactgaagc ctttgaaaaa atggtttcac tactttctgt
    12001 tttgctttcc atgcagggtg ctgtagacat aaacaagctt tgtgaagaaa tgctggacaa
    12061 cagggcaacc ttacaagcta tagcctcaga gtttagttcc cttccatcat atgcagcttt
    12121 tgctactgct caagaagctt atgagcaggc tgttgctaat ggtgattctg aagttgttct
    12181 taaaaagttg aagaagtctt tgaatgtggc taaatctgaa tttgaccgtg atgcagccat
    12241 gcaacgtaag ttggaaaaga tggctgatca agctatgacc caaatgtata aacaggctag
    12301 atctgaggac aagagggcaa aagttactag tgctatgcag acaatgcttt tcactatgct
    12361 tagaaagttg gataatgatg cactcaacaa cattatcaac aatgcaagag atggttgtgt
    12421 tcccttgaac ataatacctc ttacaacagc agccaaacta atggttgtca taccagacta
    12481 taacacatat aaaaatacgt gtgatggtac aacatttact tatgcatcag cattgtggga
    12541 aatccaacag gttgtagatg cagatagtaa aattgttcaa cttagtgaaa ttagtatgga
    12601 caattcacct aatttagcat ggcctcttat tgtaacagct ttaagggcca attctgctgt
    12661 caaattacag aataatgagc ttagtcctgt tgcactacga cagatgtctt gtgctgccgg
    12721 tactacacaa actgcttgca ctgatgacaa tgcgttagct tactacaaca caacaaaggg
    12781 aggtaggttt gtacttgcac tgttatccga tttacaggat ttgaaatggg ctagattccc
    12841 taagagtgat ggaactggta ctatctatac agaactggaa ccaccttgta ggtttgttac
    12901 agacacacct aaaggtccta aagtgaagta tttatacttt attaaaggat taaacaacct
    12961 aaatagaggt atggtacttg gtagtttagc tgccacagta cgtctacaag ctggtaatgc
    13021 aacagaagtg cctgccaatt caactgtatt atctttctgt gcttttgctg tagatgctgc
    13081 taaagcttac aaagattatc tagctagtgg gggacaacca atcactaatt gtgttaagat
    13141 gttgtgtaca cacactggta ctggtcaggc aataacagtt acaccggaag ccaatatgga
    13201 tcaagaatcc tttggtggtg catcgtgttg tctgtactgc cgttgccaca tagatcatcc
    13261 aaatcctaaa ggattttgtg acttaaaagg taagtatgta caaataccta caacttgtgc
    13321 taatgaccct gtgggtttta cacttaaaaa cacagtctgt accgtctgcg gtatgtggaa
    13381 aggttatggc tgtagttgtg atcaactccg cgaacccatg cttcagtcag ctgatgcaca
    13441 atcgttttta aacgggtttg cggtgtaagt gcagcccgtc ttacaccgtg cggcacaggc
    13501 actagtactg atgtcgtata cagggctttt gacatctaca atgataaagt agctggtttt
    13561 gctaaattcc taaaaactaa ttgttgtcgc ttccaagaaa aggacgaaga tgacaattta
    13621 attgattctt actttgtagt taagagacac actttctcta actaccaaca tgaagaaaca
    13681 atttataatt tacttaagga ttgtccagct gttgctaaac atgacttctt taagtttaga
    13741 atagacggtg acatggtacc acatatatca cgtcaacgtc ttactaaata cacaatggca
    13801 gacctcgtct atgctttaag gcattttgat gaaggtaatt gtgacacatt aaaagaaata
    13861 cttgtcacat acaattgttg tgatgatgat tatttcaata aaaaggactg gtatgatttt
    13921 gtagaaaacc cagatatatt acgcgtatac gccaacttag gtgaacgtgt acgccaagct
    13981 ttgttaaaaa cagtacaatt ctgtgatgcc atgcgaaatg ctggtattgt tggtgtactg
    14041 acattagata atcaagatct caatggtaac tggtatgatt tcggtgattt catacaaacc
    14101 acgccaggta gtggagttcc tgttgtagat tcttattatt cattgttaat gcctatatta
    14161 accttgacca gggctttaac tgcagagtca catgttgaca ctgacttaac aaagccttac
    14221 attaagtggg atttgttaaa atatgacttc acggaagaga ggttaaaact ctttgaccgt
    14281 tattttaaat attgggatca gacataccac ccaaattgtg ttaactgttt ggatgacaga
    14341 tgcattctgc attgtgcaaa ctttaatgtt ttattctcta cagtgttccc acctacaagt
    14401 tttggaccac tagtgagaaa aatatttgtt gatggtgttc catttgtagt ttcaactgga
    14461 taccacttca gagagctagg tgttgtacat aatcaggatg taaacttaca tagctctaga
    14521 cttagtttta aggaattact tgtgtatgct gctgaccctg ctatgcacgc tgcttctggt
    14581 aatctattac tagataaacg cactacgtgc ttttcagtag ctgcacttac taacaatgtt
    14641 gcttttcaaa ctgtcaaacc cggtaatttt aacaaagact tctatgactt tgctgtgtct
    14701 aagggtttct ttaaggaagg aagttctgtt gaattaaaac acttcttctt tgctcaggat
    14761 ggtaatgctg ctatcagcga ttatgactac tatcgttata atctaccaac aatgtgtgat
    14821 atcagacaac tactatttgt agttgaagtt gttgataagt actttgattg ttacgatggt
    14881 ggctgtatta atgctaacca agtcatcgtc aacaacctag acaaatcagc tggttttcca
    14941 tttaataaat ggggtaaggc tagactttat tatgattcaa tgagttatga ggatcaagat
    15001 gcacttttcg catatacaaa acgtaatgtc atccctacta taactcaaat gaatcttaag
    15061 tatgccatta gtgcaaagaa tagagctcgc accgtagctg gtgtctctat ctgtagtact
    15121 atgaccaata gacagtttca tcaaaaatta ttgaaatcaa tagccgccac tagaggagct
    15181 actgtagtaa ttggaacaag caaattctat ggtggttggc acaacatgtt aaaaactgtt
    15241 tatagtgatg tagaaaaccc tcaccttatg ggttgggatt atcctaaatg tgatagagcc
    15301 atgcctaaca tgcttagaat tatggcctca cttgttcttg ctcgcaaaca tacaacgtgt
    15361 tgtagcttgt cacaccgttt ctatagatta gctaatgagt gtgctcaagt attgagtgaa
    15421 atggtcatgt gtggcggttc actatatgtt aaaccaggtg gaacctcatc aggagatgcc
    15481 acaactgctt atgctaatag tgtttttaac atttgtcaag ctgtcacggc caatgttaat
    15541 gcacttttat ctactgatgg taacaaaatt gccgataagt atgtccgcaa tttacaacac
    15601 agactttatg agtgtctcta tagaaataga gatgttgaca cagactttgt gaatgagttt
    15661 tacgcatatt tgcgtaaaca tttctcaatg atgatactct ctgacgatgc tgttgtgtgt
    15721 ttcaatagca cttatgcatc tcaaggtcta gtggctagca taaagaactt taagtcagtt
    15781 ctttattatc aaaacaatgt ttttatgtct gaagcaaaat gttggactga gactgacctt
    15841 actaaaggac ctcatgaatt ttgctctcaa catacaatgc tagttaaaca gggtgatgat
    15901 tatgtgtacc ttccttaccc agatccatca agaatcctag gggccggctg ttttgtagat
    15961 gatatcgtaa aaacagatgg tacacttatg attgaacggt tcgtgtcttt agctatagat
    16021 gcttacccac ttactaaaca tcctaatcag gagtatgctg atgtctttca tttgtactta
    16081 caatacataa gaaagctaca tgatgagtta acaggacaca tgttagacat gtattctgtt
    16141 atgcttacta atgataacac ttcaaggtat tgggaacctg agttttatga ggctatgtac
    16201 acaccgcata cagtcttaca ggctgttggg gcttgtgttc tttgcaattc acagacttca
    16261 ttaagatgtg gtgcttgcat acgtagacca ttcttatgtt gtaaatgctg ttacgaccat
    16321 gtcatatcaa catcacataa attagtcttg tctgttaatc cgtatgtttg caatgctcca
    16381 ggttgtgatg tcacagatgt gactcaactt tacttaggag gtatgagcta ttattgtaaa
    16441 tcacataaac cacccattag ttttccattg tgtgctaatg gacaagtttt tggtttatat
    16501 aaaaatacat gtgttggtag cgataatgtt actgacttta atgcaattgc aacatgtgac
    16561 tggacaaatg ctggtgatta cattttagct aacacctgta ctgaaagact caagcttttt
    16621 gcagcagaaa cgctcaaagc tactgaggag acatttaaac tgtcttatgg tattgctact
    16681 gtacgtgaag tgctgtctga cagagaatta catctttcat gggaagttgg taaacctaga
    16741 ccaccactta accgaaatta tgtctttact ggttatcgtg taactaaaaa cagtaaagta
    16801 caaataggag agtacacctt tgaaaaaggt gactatggtg atgctgttgt ttaccgaggt
    16861 acaacaactt acaaattaaa tgttggtgat tattttgtgc tgacatcaca tacagtaatg
    16921 ccattaagtg cacctacact agtgccacaa gagcactatg ttagaattac tggcttatac
    16981 ccaacactca atatctcaga tgagttttct agcaatgttg caaattatca aaaggttggt
    17041 atgcaaaagt attctacact ccagggacca cctggtactg gtaagagtca ttttgctatt
    17101 ggcctagctc tctactaccc ttctgctcgc atagtgtata cagcttgctc tcatgccgct
    17161 gttgatgcac tatgtgagaa ggcattaaaa tatttgccta tagataaatg tagtagaatt
    17221 atacctgcac gtgctcgtgt agagtgtttt gataaattca aagtgaattc aacattagaa
    17281 cagtatgtct tttgtactgt aaatgcattg cctgagacga cagcagatat agttgtcttt
    17341 gatgaaattt caatggccac aaattatgat ttgagtgttg tcaatgccag attacgtgct
    17401 aagcactatg tgtacattgg cgaccctgct caattacctg caccacgcac attgctaact
    17461 aagggcacac tagaaccaga atatttcaat tcagtgtgta gacttatgaa aactataggt
    17521 ccagacatgt tcctcggaac ttgtcggcgt tgtcctgctg aaattgttga cactgtgagt
    17581 gctttggttt atgataataa gcttaaagca cataaagaca aatcagctca atgctttaaa
    17641 atgttttata agggtgttat cacgcatgat gtttcatctg caattaacag gccacaaata
    17701 ggcgtggtaa gagaattcct tacacgtaac cctgcttgga gaaaagctgt ctttatttca
    17761 ccttataatt cacagaatgc tgtagcctca aagattttgg gactaccaac tcaaactgtt
    17821 gattcatcac agggctcaga atatgactat gtcatattca ctcaaaccac tgaaacagct
    17881 cactcttgta atgtaaacag atttaatgtt gctattacca gagcaaaagt aggcatactt
    17941 tgcataatgt ctgatagaga cctttatgac aagttgcaat ttacaagtct tgaaattcca
    18001 cgtaggaatg tggcaacttt acaagctgaa aatgtaacag gactctttaa agattgtagt
    18061 aaggtaatca ctgggttaca tcctacacag gcacctacac acctcagtgt tgacactaaa
    18121 ttcaaaactg aaggtttatg tgttgacata cctggcatac ctaaggacat gacctataga
    18181 agactcatct ctatgatggg ttttaaaatg aattatcaag ttaatggtta ccctaacatg
    18241 tttatcaccc gcgaagaagc tataagacat gtacgtgcat ggattggctt cgatgtcgag
    18301 gggtgtcatg ctactagaga agctgttggt accaatttac ctttacagct aggtttttct
    18361 acaggtgtta acctagttgc tgtacctaca ggttatgttg atacacctaa taatacagat
    18421 ttttccagag ttagtgctaa accaccgcct ggagatcaat ttaaacacct cataccactt
    18481 atgtacaaag gacttccttg gaatgtagtg cgtataaaga ttgtacaaat gttaagtgac
    18541 acacttaaaa atctctctga cagagtcgta tttgtcttat gggcacatgg ctttgagttg
    18601 acatctatga agtattttgt gaaaatagga cctgagcgca cctgttgtct atgtgataga
    18661 cgtgccacat gcttttccac tgcttcagac acttatgcct gttggcatca ttctattgga
    18721 tttgattacg tctataatcc gtttatgatt gatgttcaac aatggggttt tacaggtaac
    18781 ctacaaagca accatgatct gtattgtcaa gtccatggta atgcacatgt agctagttgt
    18841 gatgcaatca tgactaggtg tctagctgtc cacgagtgct ttgttaagcg tgttgactgg
    18901 actattgaat atcctataat tggtgatgaa ctgaagatta atgcggcttg tagaaaggtt
    18961 caacacatgg ttgttaaagc tgcattatta gcagacaaat tcccagttct tcacgacatt
    19021 ggtaacccta aagctattaa gtgtgtacct caagctgatg tagaatggaa gttctatgat
    19081 gcacagcctt gtagtgacaa agcttataaa atagaagaat tattctattc ttatgccaca
    19141 cattctgaca aattcacaga tggtgtatgc ctattttgga attgcaatgt cgatagatat
    19201 cctgctaatt ccattgtttg tagatttgac actagagtgc tatctaacct taacttgcct
    19261 ggttgtgatg gtggcagttt gtatgtaaat aaacatgcat tccacacacc agcttttgat
    19321 aaaagtgctt ttgttaattt aaaacaatta ccatttttct attactctga cagtccatgt
    19381 gagtctcatg gaaaacaagt agtgtcagat atagattatg taccactaaa gtctgctacg
    19441 tgtataacac gttgcaattt aggtggtgct gtctgtagac atcatgctaa tgagtacaga
    19501 ttgtatctcg atgcttataa catgatgatc tcagctggct ttagcttgtg ggtttacaaa
    19561 caatttgata cttataacct ctggaacact tttacaagac ttcagagttt agaaaatgtg
    19621 gcttttaatg ttgtaaataa gggacacttt gatggacaac agggtgaagt accagtttct
    19681 atcattaata acactgttta cacaaaagtt gatggtgttg atgtagaatt gtttgaaaat
    19741 aaaacaacat tacctgttaa tgtagcattt gagctttggg ctaagcgcaa cattaaacca
    19801 gtaccagagg tgaaaatact caataatttg ggtgtggaca ttgctgctaa tactgtgatc
    19861 tgggactaca aaagagatgc tccagcacat atatctacta ttggtgtttg ttctatgact
    19921 gacatagcca agaaaccaac tgaaacgatt tgtgcaccac tcactgtctt ttttgatggt
    19981 agagttgatg gtcaagtaga cttatttaga aatgcccgta atggtgttct tattacagaa
    20041 ggtagtgtta aaggtttaca accatctgta ggtcccaaac aagctagtct taatggagtc
    20101 acattaattg gagaagccgt aaaaacacag ttcaattatt ataagaaagt tgatggtgtt
    20161 gtccaacaat tacctgaaac ttactttact cagagtagaa atttacaaga atttaaaccc
    20221 aggagtcaaa tggaaattga tttcttagaa ttagctatgg atgaattcat tgaacggtat
    20281 aaattagaag gctatgcctt cgaacatatc gtttatggag attttagtca tagtcagtta
    20341 ggtggtttac atctactgat tggactagct aaacgtttta aggaatcacc ttttgaatta
    20401 gaagatttta ttcctatgga cagtacagtt aaaaactatt tcataacaga tgcgcaaaca
    20461 ggttcatcta agtgtgtgtg ttctgttatt gatttattac ttgatgattt tgttgaaata
    20521 ataaaatccc aagatttatc tgtagtttct aaggttgtca aagtgactat tgactataca
    20581 gaaatttcat ttatgctttg gtgtaaagat ggccatgtag aaacatttta cccaaaatta
    20641 caatctagtc aagcgtggca accgggtgtt gctatgccta atctttacaa aatgcaaaga
    20701 atgctattag aaaagtgtga ccttcaaaat tatggtgata gtgcaacatt acctaaaggc
    20761 ataatgatga atgtcgcaaa atatactcaa ctgtgtcaat atttaaacac attaacatta
    20821 gctgtaccct ataatatgag agttatacat tttggtgctg gttctgataa aggagttgca
    20881 ccaggtacag ctgttttaag acagtggttg cctacgggta cgctgcttgt cgattcagat
    20941 cttaatgact ttgtctctga tgcagattca actttgattg gtgattgtgc aactgtacat
    21001 acagctaata aatgggatct cattattagt gatatgtacg accctaagac taaaaatgtt
    21061 acaaaagaaa atgactctaa agagggtttt ttcacttaca tttgtgggtt tatacaacaa
    21121 aagctagctc ttggaggttc cgtggctata aagataacag aacattcttg gaatgctgat
    21181 ctttataagc tcatgggaca cttcgcatgg tggacagcct ttgttactaa tgtgaatgcg
    21241 tcatcatctg aagcattttt aattggatgt aattatcttg gcaaaccacg cgaacaaata
    21301 gatggttatg tcatgcatgc aaattacata ttttggagga atacaaatcc aattcagttg
    21361 tcttcctatt ctttatttga catgagtaaa tttcccctta aattaagggg tactgctgtt
    21421 atgtctttaa aagaaggtca aatcaatgat atgattttat ctcttcttag taaaggtaga
    21481 cttataatta gagaaaacaa cagagttgtt atttctagtg atgttcttgt taacaactaa
    21541 acgaacaatg tttgtttttc ttgttttatt gccactagtc tctagtcagt gtgttaatct
    21601 tacaaccaga actcaattac cccctgcata cactaattct ttcacacgtg gtgtttatta
    21661 ccctgacaaa gttttcagat cctcagtttt acattcaact caggacttgt tcttaccttt
    21721 cttttccaat gttacttggt tccatgctat acatgtctct gggaccaatg gtactaagag
    21781 gtttgataac cctgtcctac catttaatga tggtgtttat tttgcttcca ctgagaagtc
    21841 taacataata agaggctgga tttttggtac tactttagat tcgaagaccc agtccctact
    21901 tattgttaat aacgctacta atgttgttat taaagtctgt gaatttcaat tttgtaatga
    21961 tccatttttg ggtgtttatt accacaaaaa caacaaaagt tggatggaaa gtgagttcag
    22021 agtttattct agtgcgaata attgcacttt tgaatatgtc tctcagcctt ttcttatgga
    22081 ccttgaagga aaacagggta atttcaaaaa tcttagggaa tttgtgttta agaatattga
    22141 tggttatttt aaaatatatt ctaagcacac gcctattaat ttagtgcgtg atctccctca
    22201 gggtttttcg gctttagaac cattggtaga tttgccaata ggtattaaca tcactaggtt
    22261 tcaaacttta cttgctttac atagaagtta tttgactcct ggtgattctt cttcaggttg
    22321 gacagctggt gctgcagctt attatgtggg ttatcttcaa cctaggactt ttctattaaa
    22381 atataatgaa aatggaacca ttacagatgc tgtagactgt gcacttgacc ctctctcaga
    22441 aacaaagtgt acgttgaaat ccttcactgt agaaaaagga atctatcaaa cttctaactt
    22501 tagagtccaa ccaacagaat ctattgttag atttcctaat attacaaact tgtgcccttt
    22561 tggtgaagtt tttaacgcca ccagatttgc atctgtttat gcttggaaca ggaagagaat
    22621 cagcaactgt gttgctgatt attctgtcct atataattcc gcatcatttt ccacttttaa
    22681 gtgttatgga gtgtctccta ctaaattaaa tgatctctgc tttactaatg tctatgcaga
    22741 ttcatttgta attagaggtg atgaagtcag acaaatcgct ccagggcaaa ctggaaagat
    22801 tgctgattat aattataaat taccagatga ttttacaggc tgcgttatag cttggaattc
    22861 taacaatctt gattctaagg ttggtggtaa ttataattac ctgtatagat tgtttaggaa
    22921 gtctaatctc aaaccttttg agagagatat ttcaactgaa atctatcagg ccggtagcac
    22981 accttgtaat ggtgttgaag gttttaattg ttactttcct ttacaatcat atggtttcca
    23041 acccactaat ggtgttggtt accaaccata cagagtagta gtactttctt ttgaacttct
    23101 acatgcacca gcaactgttt gtggacctaa aaagtctact aatttggtta aaaacaaatg
    23161 tgtcaatttc aacttcaatg gtttaacagg cacaggtgtt cttactgagt ctaacaaaaa
    23221 gtttctgcct ttccaacaat ttggcagaga cattgctgac actactgatg ctgtccgtga
    23281 tccacagaca cttgagattc ttgacattac accatgttct tttggtggtg tcagtgttat
    23341 aacaccagga acaaatactt ctaaccaggt tgctgttctt tatcaggatg ttaactgcac
    23401 agaagtccct gttgctattc atgcagatca acttactcct acttggcgtg tttattctac
    23461 aggttctaat gtttttcaaa cacgtgcagg ctgtttaata ggggctgaac atgtcaacaa
    23521 ctcatatgag tgtgacatac ccattggtgc aggtatatgc gctagttatc agactcagac
    23581 taattctcct cggcgggcac gtagtgtagc tagtcaatcc atcattgcct acactatgtc
    23641 acttggtgca gaaaattcag ttgcttactc taataactct attgccatac ccacaaattt
    23701 tactattagt gttaccacag aaattctacc agtgtctatg accaagacat cagtagattg
    23761 tacaatgtac atttgtggtg attcaactga atgcagcaat cttttgttgc aatatggcag
    23821 tttttgtaca caattaaacc gtgctttaac tggaatagct gttgaacaag acaaaaacac
    23881 ccaagaagtt tttgcacaag tcaaacaaat ttacaaaaca ccaccaatta aagattttgg
    23941 tggttttaat ttttcacaaa tattaccaga tccatcaaaa ccaagcaaga ggtcatttat
    24001 tgaagatcta cttttcaata aagtgacact tgcagatgct ggcttcatca aacaatatgg
    24061 tgattgcctt ggtgatattg ctgctagaga cctcatttgt gcacaaaagt ttaacggcct
    24121 tactgttttg ccacctttgc tcacagatga aatgattgct caatacactt ctgcactgtt
    24181 agcgggtaca atcacttctg gttggacctt tggtgcaggt gctgcattac aaataccatt
    24241 tgctatgcaa atggcttata ggtttaatgg tattggagtt acacagaatg ttctctatga
    24301 gaaccaaaaa ttgattgcca accaatttaa tagtgctatt ggcaaaattc aagactcact
    24361 ttcttccaca gcaagtgcac ttggaaaact tcaagatgtg gtcaaccaaa atgcacaagc
    24421 tttaaacacg cttgttaaac aacttagctc caattttggt gcaatttcaa gtgttttaaa
    24481 tgatatcctt tcacgtcttg acaaagttga ggctgaagtg caaattgata ggttgatcac
    24541 aggcagactt caaagtttgc agacatatgt gactcaacaa ttaattagag ctgcagaaat
    24601 cagagcttct gctaatcttg ctgctactaa aatgtcagag tgtgtacttg gacaatcaaa
    24661 aagagttgat ttttgtggaa agggctatca tcttatgtcc ttccctcagt cagcacctca
    24721 tggtgtagtc ttcttgcatg tgacttatgt ccctgcacaa gaaaagaact tcacaactgc
    24781 tcctgccatt tgtcatgatg gaaaagcaca ctttcctcgt gaaggtgtct ttgtttcaaa
    24841 tggcacacac tggtttgtaa cacaaaggaa tttttatgaa ccacaaatca ttactacaga
    24901 caacacattt gtgtctggta actgtgatgt tgtaatagga attgtcaaca acacagttta
    24961 tgatcctttg caacctgaat tagactcatt caaggaggag ttagataaat attttaagaa
    25021 tcatacatca ccagatgttg atttaggtga catctctggc attaatgctt cagttgtaaa
    25081 cattcaaaaa gaaattgacc gcctcaatga ggttgccaag aatttaaatg aatctctcat
    25141 cgatctccaa gaacttggaa agtatgagca gtatataaaa tggccatggt acatttggct
    25201 aggttttata gctggcttga ttgccatagt aatggtgaca attatgcttt gctgtatgac
    25261 cagttgctgt agttgtctca agggctgttg ttcttgtgga tcctgctgca aatttgatga
    25321 agacgactct gagccagtgc tcaaaggagt caaattacat tacacataaa cgaacttatg
    25381 gatttgttta tgagaatctt cacaattgga actgtaactt tgaagcaagg tgaaatcaag
    25441 gatgctactc cttcagattt tgttcgcgct actgcaacga taccgataca agcctcactc
    25501 cctttcggat ggcttattgt tggcgttgca cttcttgctg tttttcagag cgcttccaaa
    25561 atcataaccc tcaaaaagag atggcaacta gcactctcca agggtgttca ctttgtttgc
    25621 aacttgctgt tgttgtttgt aacagtttac tcacaccttt tgctcgttgc tgctggcctt
    25681 gaagcccctt ttctctatct ttatgcttta gtctacttct tgcagagtat aaactttgta
    25741 agaataataa tgaggctttg gctttgctgg aaatgccgtt ccaaaaaccc attactttat
    25801 gatgccaact attttctttg ctggcatact aattgttacg actattgtat accttacaat
    25861 agtgtaactt cttcaattgt cattacttca ggtgatggca caacaagtcc tatttctgaa
    25921 catgactacc agattggtgg ttatactgaa aaatgggaat ctggagtaaa agactgtgtt
    25981 gtattacaca gttacttcac ttcagactat taccagctgt actcaactca attgagtaca
    26041 gacactggtg ttgaacatgt taccttcttc atctacaata aaattgttga tgagcctgaa
    26101 gaacatgtcc aaattcacac aatcgacggt tcatccggag ttgttaatcc agtaatggaa
    26161 ccaatttatg atgaaccgac gacgactact agcgtgcctt tgtaagcaca agctgatgag
    26221 tacgaactta tgtactcatt cgtttcggaa gagacaggta cgttaatagt taatagcgta
    26281 cttctttttc ttgctttcgt ggtattcttg ctagttacac tagccatcct tactgcgctt
    26341 cgattgtgtg cgtactgctg caatattgtt aacgtgagtc ttgtaaaacc ttctttttac
    26401 gtttactctc gtgttaaaaa tctgaattct tctagagttc ctgatcttct ggtctaaacg
    26461 aactaaatat tatattagtt tttctgtttg gaactttaat tttagccatg gcagattcca
    26521 acggtactat taccgttgaa gagcttaaaa agctccttga acaatggaac ctagtaatag
    26581 gtttcctatt ccttacatgg atttgtcttc tacaatttgc ctatgccaac aggaataggt
    26641 ttttgtatat aattaagtta attttcctct ggctgttatg gccagtaact ttagcttgtt
    26701 ttgtgcttgc tgctgtttac agaataaatt ggatcaccgg tggaattgct atcgcaatgg
    26761 cttgtcttgt aggcttgatg tggctcagct acttcattgc ttctttcaga ctgtttgcgc
    26821 gtacgcgttc catgtggtca ttcaatccag aaactaacat tcttctcaac gtgccactcc
    26881 atggcactat tctgaccaga ccgcttctag aaagtgaact cgtaatcgga gctgtgatcc
    26941 ttcgtggaca tcttcgtatt gctggacacc atctaggacg ctgtgacatc aaggacctgc
    27001 ctaaagaaat cactgttgct acatcacgaa cgctttctta ttacaaattg ggagcttcgc
    27061 agcgtgtagc aggtgactca ggttttgctg catacagtcg ctacaggatt ggcaactata
    27121 aattaaacac agaccattcc agtagcagtg acaatattgc tttgcttgta cagtaagtga
    27181 caacagatgt ttcatctcgt tgactttcag gttactatag cagagatatt actaattatt
    27241 atgaggactt ttaaagtttc catttggaat cttgattaca tcataaacct cataattaaa
    27301 aatttatcta agtcactaac tgagaataaa tattctcaat tagatgaaga gcaaccaatg
    27361 gagattgatt aaacgaacat gaaaattatt cttttcttgg cactgataac actcgctact
    27421 tgtgagcttt atcactacca agagtgtgtt agaggtacaa cagtactttt aaaagaacct
    27481 tgctcttctg gaacatacga gggcaattca ccatttcatc ctctagctga taacaaattt
    27541 gcactgactt gctttagcac tcaatttgct tttgcttgtc ctgacggcgt aaaacacgtc
    27601 tatcagttac gtgccagatc agtttcacct aaactgttca tcagacaaga ggaagttcaa
    27661 gaactttact ctccaatttt tcttattgtt gcggcaatag tgtttataac actttgcttc
    27721 acactcaaaa gaaagacaga atgattgaac tttcattaat tgacttctat ttgtgctttt
    27781 tagcctttct gctattcctt gttttaatta tgcttattat cttttggttc tcacttgaac
    27841 tgcaagatca taatgaaact tgtcacgcct aaacgaacat gaaatttctt gttttcttag
    27901 gaatcatcac aactgtagct gcatttcacc aagaatgtag tttacagtca tgtactcaac
    27961 atcaaccata tgtagttgat gacccgtgtc ctattcactt ctattctaaa tggtatatta
    28021 gagtaggagc tagaaaatca gcacctttaa ttgaattgtg cgtggatgag gctggttcta
    28081 aatcacccat tcagtacatc gatatcggta attatacagt ttcctgttta ccttttacaa
    28141 ttaattgcca ggaacctaaa ttgggtagtc ttgtagtgcg ttgttcgttc tatgaagact
    28201 ttttagagta tcatgacgtt cgtgttgttt tagatttcat ctaaacgaac aaactaaaat
    28261 gtctgataat ggaccccaaa atcagcgaaa tgcaccccgc attacgtttg gtggaccctc
    28321 agattcaact ggcagtaacc agaatggaga acgcagtggg gcgcgatcaa aacaacgtcg
    28381 gccccaaggt ttacccaata atactgcgtc ttggttcacc gctctcactc aacatggcaa
    28441 ggaagacctt aaattccctc gaggacaagg cgttccaatt aacaccaata gcagtccaga
    28501 tgaccaaatt ggctactacc gaagagctac cagacgaatt cgtggtggtg acggtaaaat
    28561 gaaagatctc agtccaagat ggtatttcta ctacctagga actgggccag aagctggact
    28621 tccctatggt gctaacaaag acggcatcat atgggttgca actgagggag ccttgaatac
    28681 accaaaagat cacattggca cccgcaatcc tgctaacaat gctgcaatcg tgctacaact
    28741 tcctcaagga acaacattgc caaaaggctt ctacgcagaa gggagcagag gcggcagtca
    28801 agcctcttct cgttcctcat cacgtagtcg caacagttca agaaattcaa ctccaggcag
    28861 cagtagggga acttctcctg ctagaatggc tggcaatggc ggtgatgctg ctcttgcttt
    28921 gctgctgctt gacagattga accagcttga gagcaaaatg tctggtaaag gccaacaaca
    28981 acaaggccaa actgtcacta agaaatctgc tgctgaggct tctaagaagc ctcggcaaaa
    29041 acgtactgcc actaaagcat acaatgtaac acaagctttc ggcagacgtg gtccagaaca
    29101 aacccaagga aattttgggg accaggaact aatcagacaa ggaactgatt acaaacattg
    29161 gccgcaaatt gcacaatttg cccccagcgc ttcagcgttc ttcggaatgt cgcgcattgg
    29221 catggaagtc acaccttcgg gaacgtggtt gacctacaca ggtgccatca aattggatga
    29281 caaagatcca aatttcaaag atcaagtcat tttgctgaat aagcatattg acgcatacaa
    29341 aacattccca ccaacagagc ctaaaaagga caaaaagaag aaggctgatg aaactcaagc
    29401 cttaccgcag agacagaaga aacagcaaac tgtgactctt cttcctgctg cagatttgga
    29461 tgatttctcc aaacaattgc aacaatccat gagcagtgct gactcaactc aggcctaaac
    29521 tcatgcagac cacacaaggc agatgggcta tataaacgtt ttcgcttttc cgtttacgat
    29581 atatagtcta ctcttgtgca gaatgaattc tcgtaactac atagcacaag tagatgtagt
    29641 taactttaat ctcacatagc aatctttaat cagtgtgtaa cattagggag gacttgaaag
    29701 agccaccaca ttttcaccga ggccacgcgg agtacgatcg agtgtacagt gaacaatgct
    29761 agggagagct gcctatatgg aagagcccta atgtgtaaaa ttaattttag t
Aktívne sa venujem Brutu, psychadelickej poézii a próze, sci-fi, hororovej, dobrodružnej a fantasy tvorbe, preto akékoľvek príspevky tu zverejnené, môžu byť ich priamou súčasťou. Každé slovo alebo veta, balansuje medzi úplnou pravdou a čírou fikciou, ktorá nemusí mať s realitou nič spoločné. Nikoho nenabádam na zlé, škaredé či brutálne, ani nenabádam k porušovaniu platnej legislatívy štátu či porušovaniu pravidiel BRUT.me a v prípade, že dôjde k nesprávnemu pochopeniu mojich príspevkov alebo zámernej dezinformácii založenej na ich podklade, nenesiem za dané konanie žiadnu zodpovednosť a iba sa na ňom smejem!
User avatar
saradsmejem
Brut
Brut
 
Status: Online
Posts: 2577
Likes: 7 posts
Liked in: 25 posts
Images: 58
Joined: 24 Feb 2013, 15:52
Location: Slovakia
Online: 279d 16h 53m 30s
Gender: Male
Blog: View Blog (2)
Slavic name: Brutislav
Gangster nickname: Lovejoy Blood
Gaming Nickname: KROTKY_AKO_SELMA (as_gentle_as_a_beast)
Public Profile: http://saradsmejem.sk
About Me: Zodpovedný vedúci / Responsible manager
Karma: 6

Favipiravir - účinný liek proti koronavírusu?

Postby saradsmejem » 18 Mar 2020, 16:13

Aktívne sa venujem Brutu, psychadelickej poézii a próze, sci-fi, hororovej, dobrodružnej a fantasy tvorbe, preto akékoľvek príspevky tu zverejnené, môžu byť ich priamou súčasťou. Každé slovo alebo veta, balansuje medzi úplnou pravdou a čírou fikciou, ktorá nemusí mať s realitou nič spoločné. Nikoho nenabádam na zlé, škaredé či brutálne, ani nenabádam k porušovaniu platnej legislatívy štátu či porušovaniu pravidiel BRUT.me a v prípade, že dôjde k nesprávnemu pochopeniu mojich príspevkov alebo zámernej dezinformácii založenej na ich podklade, nenesiem za dané konanie žiadnu zodpovednosť a iba sa na ňom smejem!
User avatar
saradsmejem
Brut
Brut
 
Status: Online
Posts: 2577
Likes: 7 posts
Liked in: 25 posts
Images: 58
Joined: 24 Feb 2013, 15:52
Location: Slovakia
Online: 279d 16h 53m 30s
Gender: Male
Blog: View Blog (2)
Slavic name: Brutislav
Gangster nickname: Lovejoy Blood
Gaming Nickname: KROTKY_AKO_SELMA (as_gentle_as_a_beast)
Public Profile: http://saradsmejem.sk
About Me: Zodpovedný vedúci / Responsible manager
Karma: 6

USA sponzorovali výskum koronavírusov vo Wuhane

Postby saradsmejem » 22 Apr 2020, 08:28

sumou 3,7 mil. dolárov

Watch on youtube.com
Aktívne sa venujem Brutu, psychadelickej poézii a próze, sci-fi, hororovej, dobrodružnej a fantasy tvorbe, preto akékoľvek príspevky tu zverejnené, môžu byť ich priamou súčasťou. Každé slovo alebo veta, balansuje medzi úplnou pravdou a čírou fikciou, ktorá nemusí mať s realitou nič spoločné. Nikoho nenabádam na zlé, škaredé či brutálne, ani nenabádam k porušovaniu platnej legislatívy štátu či porušovaniu pravidiel BRUT.me a v prípade, že dôjde k nesprávnemu pochopeniu mojich príspevkov alebo zámernej dezinformácii založenej na ich podklade, nenesiem za dané konanie žiadnu zodpovednosť a iba sa na ňom smejem!
User avatar
saradsmejem
Brut
Brut
 
Status: Online
Posts: 2577
Likes: 7 posts
Liked in: 25 posts
Images: 58
Joined: 24 Feb 2013, 15:52
Location: Slovakia
Online: 279d 16h 53m 30s
Gender: Male
Blog: View Blog (2)
Slavic name: Brutislav
Gangster nickname: Lovejoy Blood
Gaming Nickname: KROTKY_AKO_SELMA (as_gentle_as_a_beast)
Public Profile: http://saradsmejem.sk
About Me: Zodpovedný vedúci / Responsible manager
Karma: 6

Ďalší rozhovor so Soňou Pekovou o koronavíre a o jeho pôvode

Postby saradsmejem » 28 Apr 2020, 08:27

Watch on youtube.com
Aktívne sa venujem Brutu, psychadelickej poézii a próze, sci-fi, hororovej, dobrodružnej a fantasy tvorbe, preto akékoľvek príspevky tu zverejnené, môžu byť ich priamou súčasťou. Každé slovo alebo veta, balansuje medzi úplnou pravdou a čírou fikciou, ktorá nemusí mať s realitou nič spoločné. Nikoho nenabádam na zlé, škaredé či brutálne, ani nenabádam k porušovaniu platnej legislatívy štátu či porušovaniu pravidiel BRUT.me a v prípade, že dôjde k nesprávnemu pochopeniu mojich príspevkov alebo zámernej dezinformácii založenej na ich podklade, nenesiem za dané konanie žiadnu zodpovednosť a iba sa na ňom smejem!
User avatar
saradsmejem
Brut
Brut
 
Status: Online
Posts: 2577
Likes: 7 posts
Liked in: 25 posts
Images: 58
Joined: 24 Feb 2013, 15:52
Location: Slovakia
Online: 279d 16h 53m 30s
Gender: Male
Blog: View Blog (2)
Slavic name: Brutislav
Gangster nickname: Lovejoy Blood
Gaming Nickname: KROTKY_AKO_SELMA (as_gentle_as_a_beast)
Public Profile: http://saradsmejem.sk
About Me: Zodpovedný vedúci / Responsible manager
Karma: 6

Re: Koronavírus je už nezastaviteľný

Postby saradsmejem » 01 May 2020, 11:30

Aktívne sa venujem Brutu, psychadelickej poézii a próze, sci-fi, hororovej, dobrodružnej a fantasy tvorbe, preto akékoľvek príspevky tu zverejnené, môžu byť ich priamou súčasťou. Každé slovo alebo veta, balansuje medzi úplnou pravdou a čírou fikciou, ktorá nemusí mať s realitou nič spoločné. Nikoho nenabádam na zlé, škaredé či brutálne, ani nenabádam k porušovaniu platnej legislatívy štátu či porušovaniu pravidiel BRUT.me a v prípade, že dôjde k nesprávnemu pochopeniu mojich príspevkov alebo zámernej dezinformácii založenej na ich podklade, nenesiem za dané konanie žiadnu zodpovednosť a iba sa na ňom smejem!
User avatar
saradsmejem
Brut
Brut
 
Status: Online
Posts: 2577
Likes: 7 posts
Liked in: 25 posts
Images: 58
Joined: 24 Feb 2013, 15:52
Location: Slovakia
Online: 279d 16h 53m 30s
Gender: Male
Blog: View Blog (2)
Slavic name: Brutislav
Gangster nickname: Lovejoy Blood
Gaming Nickname: KROTKY_AKO_SELMA (as_gentle_as_a_beast)
Public Profile: http://saradsmejem.sk
About Me: Zodpovedný vedúci / Responsible manager
Karma: 6

Soňa Peková - Rozhovor z 1.6.2020

Postby saradsmejem » 23 Jun 2020, 09:11

Watch on youtube.com


A trochu konšpirácií s Resident Evilom :)
rslw-umbrella-corporation-logo.jpg
Aktívne sa venujem Brutu, psychadelickej poézii a próze, sci-fi, hororovej, dobrodružnej a fantasy tvorbe, preto akékoľvek príspevky tu zverejnené, môžu byť ich priamou súčasťou. Každé slovo alebo veta, balansuje medzi úplnou pravdou a čírou fikciou, ktorá nemusí mať s realitou nič spoločné. Nikoho nenabádam na zlé, škaredé či brutálne, ani nenabádam k porušovaniu platnej legislatívy štátu či porušovaniu pravidiel BRUT.me a v prípade, že dôjde k nesprávnemu pochopeniu mojich príspevkov alebo zámernej dezinformácii založenej na ich podklade, nenesiem za dané konanie žiadnu zodpovednosť a iba sa na ňom smejem!
User avatar
saradsmejem
Brut
Brut
 
Status: Online
Posts: 2577
Likes: 7 posts
Liked in: 25 posts
Images: 58
Joined: 24 Feb 2013, 15:52
Location: Slovakia
Online: 279d 16h 53m 30s
Gender: Male
Blog: View Blog (2)
Slavic name: Brutislav
Gangster nickname: Lovejoy Blood
Gaming Nickname: KROTKY_AKO_SELMA (as_gentle_as_a_beast)
Public Profile: http://saradsmejem.sk
About Me: Zodpovedný vedúci / Responsible manager
Karma: 6

Previous

Return to vo Svete

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests