Page 1 of 1

BrutleNET

PostPosted: 04 Mar 2014, 14:17
by Brut
BrutleNET FORUMWarCraft II BNE FORUMDiablo FORUMDiablo II LoD FORUM

Je to server typu Battle.NET, na ktorý sa dá pripojiť s hrami, ktoré podporujú Battle.NET 1. Momentálne sú na BrutleNET-e povolené hry WarCraft II BNE, Diablo a Diablo II Lord of Destruction.
It is a Battle.NET server type, You can connect to with games, that support Battle.NET 1. Allowed games at BrutleNET are WarCraft II BNE, Diablo & Diablo II Lord of Destruction at the moment.

Informácie potrebné k pripojeniu / Information needed for connection
Názov / Name: BrutleNET
IP: 195.62.17.35
Časové pásmo / Time Zone: -1

Ako sa pripojiť / How to connect
Najprv treba stiahnuť Battle.NET Gateway Editor a rozpakovať (nakopírovať) ho do priečinka s hrou. Po zapnutí si dole zvoľ požadovanú hru (pre WarCraft II vyber StarCraft) a vytvor novú Battle.net bránu ("Add Gateway"), ktorá bude obsahovať vyššie uvedené údaje. Potom posuň BrutleNET úplne najvyššie šípkou napravo a nastav ako predvolenú bránu (označ ho a klikni "Set to Chosen Gateway"). No a už len stačí hru zapnúť a pripojiť sa (vytvoriť profil).
Firstly You need to download Battle.NET Gateway Editor and unpack (copy) it to the game folder. After launching the application, in the bottom of the window choose the appropriate game (for WarCraft II choose StarCraft) and create new Battle.net gateway ("Add Gateway"), which will contain previously written information for connection. After that click on the up arrow on the right and slide the gateway to the highest position and Set it to Chosen Gateway. After that, just run the game and connect (create profile).

Navigácia v Menu / Navigation in Menu
WarCraft II Battle.net Edition
Multiplayer - Enhanced - Battle.NET
Diablo I
Multiplayer - Battle.NET
Diablo II Lord of Destruction
Other Multiplayer - Open Battle.NET

Odporúčané verzie hier / Recommended game versions
Diablo - v1.09 (PC, ddraw.dll fix) (MAC) (GOG verzia NEFUNGUJE / GOG version NOT WORKING)
WarCraft II Battle.net Edition - v2.02 (PC, ddraw.dll fix) (MAC)
Diablo II Lord of Destruction - v1.12 (PC) (MAC)

BrutleNET je Open server, to znamená, že v hrách Diablo a Diablo II Lord Of Destruction hrajú hráči s vlastnými postavami, uloženými na ich harddiskoch a nebeží tu žiaden realm ani ladder. Štatistiky sa preto neukladajú, v hre Diablo si BrutleNET pamätá najsilnejšiu postavu, s ktorou sa hráč pripojil. V hre Warcraft II BNE sa ukladajú štatistiky výhier a prehier proti hráčom a celý Ladder i IronMan rebríček.
BrutleNET is an Open server, that means in Diablo and Diablo II Lord Of Destruction players play with their own characters stored on their harddiscs and there is no realm or ladder here. Therefore no stats are stored, except in Diablo, BrutleNET remembers the strongest character player connected with. In the game WarCraft II BNE the stats of wins and losses and the whole Ladder and IronMan ladder are stored.

Správaj sa slušne a dodržuj pravidlá na pravidla.BRUT.me.
Behave nicely and accept the rules at rules.BRUT.me.

LIVE STATUS