Page 1 of 1

Tomáš Weis - sponzor MOSTu o korupcii

PostPosted: 18 Jan 2019, 10:59
by saradsmejem

Sponzor MOSTa požičal aj Bugárovej firme

PostPosted: 28 Jan 2019, 13:41
by saradsmejem