We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!
 •  Banner
 • Loading...

 • Welcome Traveller


 •  Friends
 • Online
  No friends online

  Offline
  No friends offline

 •  Random member

 •  Newest members

 •  LOTTO
 • The last winner was
  No winner
  Jackpot
  4.800,00 Brutcoin

  Number of players up to now 0
  Sold tickets up to now 0
  Next draw will be on
  10 Dec 2018, 21:24

  Goto LOTTO

 •  Hangman

 •    1: Brut (10420 Points)

     2: saradsmejem (800 Points)

     3: Extremista (494 Points)


  Unquessed Hangmans: 977 • Today created Hangmans: 0 • Solved Hangmans: 57 • Total Hangmans: 1036


 • ONLINE PC Gameservers


 • Shoutbox
User avatar
ivanka15 - 22 Aug 2018, 20:42
Ahojtr
User avatar
saradsmejem - 23 Aug 2018, 07:11
hooj, ta treba ísť na čet, ja som včera zaspal ani nepamätám :-D
User avatar
saradsmejem - 23 Aug 2018, 07:14
Iva a prečo tu máš vlastne 2 profily?
User avatar
Brut - 23 Aug 2018, 10:11
Oficiálne sme spustili projekt Slovenské Kráľovstvo (heart)
User avatar
saradsmejem - 03 Sep 2018, 07:54
Všetkým žiakom prajeme príjemný 1. deň školy, leto bohužiaľ zbehlo ako voda, no zmena je život a škole sa dá vyhnúť jedine v džungli alebo na pustom ostrove ;-)
User avatar
saradsmejem - 02 Nov 2018, 07:37
Pokojnú Pamiatku zosnulých prajeme všetkým.
User avatar
A-Man - 19 Nov 2018, 11:21
Half-Life má dnes výročie - 20 rokov! Nezabudnite osláviť a prísť zastrielať na servery :-o~~~ 8-)
User avatar
A-Man - 19 Nov 2018, 11:22
Half-Life celebrates today 20 years! Do not forget to party and lets join our servers for some shooting :arrow: :P
User avatar
Brut - 27 Nov 2018, 09:09
A keď už nám tak pekne začalo vonku snežiť, pridávame aj sneženie na stránku. :) Pozdravujeme Perinbabku!
User avatar
saradsmejem - 07 Dec 2018, 11:51
Ej včerajší Mikuláš ale rýchlo zbehol, dúfam že ste si ho všetci užili v zdraví a dobrej nálade a vlastne tak podobne užívate od minulej nedele aj celý advent a tešíte sa na Vianoce :) A sadochistovi prajem VŠETKO NAJLEPŠIE K NARODKÁM :-o~~~
No one is using Shoutbox based on users active over the past 1 hour
Loading OK Error Paused Autoupdate every 30 seconds

 • News

View first unread post Poprázdninová Novinka / Aftervacation News


//for english open the whole News and scroll down

Ako to už býva, čas počas prázdnin uteká najrýchlejšie a tohtoročné neboli výnimkou. Už koncom zimy sme sľubovali plnohodnotnú Novinku a teraz na ňu konečne nastala tá správna chvíľa.
Zmien a noviniek sa za ten čas nakopilo, takže všetko poporiadku, no hlavne v skratke.
:D

Oficiálne sme spustili nové služby, ktoré sú zatiaľ v beta verzii, no plne fuknčné. Prvou je jednoduchý uploader súborov pre registrovaných užívateľov na subdoméne uploader.BRUT.me. Ďalšou je skracovač linkov (dlhých internetových adries) pod vydarenou doménou FETUJ.sk. Vytváranie linkov je taktiež povolené len registrovaným užívateľom. Pre všetkých návštevníkov sme tiež spustili stránku pre zistenie IP adresy na subdoméne whatsmyip.BRUT.me. Poslednou z našich staronových webových služieb je zoznam emoji na EMOJI.sk. V zozname sa zatiaľ nachádzajú základné emoji, ostáva nám ešte doplniť najnovšie farebné variácie a všetky vlajky štátov.
Náš web prešiel okrem vylepšenia bezpečnosti a zrýchlenia načítavania aj drobnými kozmetickými úpravami. Jemne sme upravili hlavné menu a portálovú stránku, kde sme postupne pridali odkazy na všetky naše nové služby. Doplnili sme preklad a nainštalovali aj niekoľko nových modov. Bola pridaná Karma užívateľa, Poďakovanie užívateľovi a Počítanie a zobrazovanie času pripojenia registrovaných užívateľov. Tiež sme pridali aj mChat bota do nášho Odkazovača.
Kôli spamu sme boli nútení obmedziť priame pripájanie na náš IRC server. Momentálne sa dá priamo pripojiť len zo slovenských IP adries. Samozrejme cez webové pripojenie chat.BRUT.me sa dá pripojiť zhocikadiaľ. Aj to bol dôvod na to, aby sme spustili ďalšiu z nových služieb pre pravidelných PREMIUM návštevníkov nášho chatu a tou je BOUNCER, ktorý obchádza obmedzenie len na slovenské IP adresy, stará sa o neustále pripojenie, podržanie prezývky a ukladá správy ak je používateľ offline.
Na herných Half-Life serveroch prebehli len drobné úpravy a doladenie nastavení bezpečnostných pluginov. Na servery bola pridaná sniper mapa, konkrétne na HLDM a HLTP mapa india a CS16 v podstate tá istá mapa awp_india. Na SCOOP server bola pridaná kampaň z modu Absolute Redemption. Na oboch Counter Strike 1.6 serveroch (CS16 a CSGG) boli updatnutí boti a už nevracajú strielanie do vlastných.
Jazz Jackrabbit server bol updatnutý na najnovšiu verziu Plus Patchu.
Na BrutleNET boli pridaní traja Stealth Boti, pre každú hru jeden - WARCRAFT2, DIABLO a DIABLO2LOD. Boti ešte budú vyžadovať ďalšie nastavenia.

Dúfam že ste mali všetci krásne leto s kopou nezabudnutelných zážitkov a prežili ste ho v zdraví. Pekné počasie nám ale ešte stále trvá, tak si ho poriadne užite. Vidíme sa von alebo aj tu.
:)

S pozdravom a prianím pekných dní

Váš
Brut


//english
As usually, the time during the holidays runs the fastest and this year is not any exception. By the end of the winter, we promised a full-fledged News and now it's the right time for it.
Changes and news have stacked during that time, so let's go in order, but stay in short.
:D

We have officially launched new services, that are still in the beta stage, but are fully functional. The first is a simple file uploader for registered users on the subdomain uploader.BRUT.me. Another is a link shortener (long URLs) under a domain name FETUJ.sk. Link creation is also only allowed to registered users. For all visitors, we launched a page to display their IP address on the subdomain whatsmyip.BRUT.me. The last of our old-new web services is a list of emoji on EMOJI.sk. The list now contains all basic emoji, we still have to add the latest color variations and all the country flags.
Our website came through some improvements in security and acceleration of loading, with minor cosmetic modifications. We have fine-tuned the main menu and portal page where we've added links to all of our new services. We've added translation and installed some new mods. Added User Karma, User Thanks and Counting and Displaying Registered Users Connection Time. We also added a mChat bot to our Shoutbox.
Because of spam we were forced to restrict direct connection to our IRC server. Currently, it is only possible to connect directly from Slovak IP addresses. Of course, web connect at chat.BRUT.me can be accessed from anywhere. That's also why we are launching another of the new services for PREMIUM regular visitors to our chat, and this is BOUNCER, which bypass the slovak only IP block, takes care of constantly connecting, keeping the nickname, and saves messages when the user is offline.
At Half-Life game servers, only minor modifications and tuning of security plug-ins settings were made. A sniper map has been added to the servers, specifically the HLDM and HLTP map india and CS16 basically the same awp_india map. The campaign from Absolute Redemption has been added to the SCOOP server. On both Counter Strike 1.6 servers (CS16 and CSGG), the bots was updated and they no longer returned friendlyfire and shoot to their own teammates.
The Jazz Jackrabbit server has been updated to the latest version of Plus Patch.
We added three Stealth Bots to BrutleNET, for each single game - WARCRAFT2, DIABLO and DIABLO2LOD. The bots will need future setup.

I hope you had all the beautiful summer with a bunch of unforgettable experiences and you survived the summer with good health. Good weather is still there, so you can still really enjoy it. We see each other outside or here too.
:D

Greetings to all and wishing nice days

Yours
Brut

Views: 1077  •  Comments: 0  •  Write comments [ Back ] •  Calendar
 • << December 2018 >>
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31

  • No current events

  • No upcoming events • BRUT.me
  Topics
  Posts
  Rating
  Last post
 • BRUT.me Portal
  Info a Technická podpora stránok, chod portálu a Brutu / Info & Technical support of webpage, the flow of the Portal and Brut
  56 Topics
  64 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  10 Oct 2018, 22:35
 • BRUT.me IRC Live Chat
  IRC Live Chat Info & Technická podpora / IRC Live Chat Info & Technical support
  Moderator: IRC Operátori
  3 Topics
  8 Posts
  Last post by saradsmejem View the latest post
  27 Jul 2016, 15:44
 • BRUT.me MURMUR Voice Chat
  MURMUR Voice Chat Info & Technická podpora / MURMUR Voice Chat Info & Technical support
  Moderator: MURMUR Operátori
  3 Topics
  3 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  13 Apr 2017, 23:21
 • BRUT.me RADIO
  Naše Rádio (v príprave...) / Our Radio (in preparation...)
  Moderator: RADIO DeeJay
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  16 Jun 2017, 11:34
 • BRUT.me Half-Life & MODS ONLINE Gameservers
  BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL, BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL, BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL, BRUT.me Counter Strike 1.6 CLASSIC, BRUT.me Counter Strike 1.6 GUNGAME, BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL, BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC
  Moderator: Half-Life Admini
  31 Topics
  85 Posts
  Last post by saradsmejem View the latest post
  16 Apr 2018, 12:01
 • BRUT.me Jazz Jackrabbit 2 ONLINE Gameserver
  Jazz Jackrabbit 2 The Secret Files+ Co-Op
  Info & Technická podpora / Info & Technical support
  Moderator: Jazz Jackrabbit 2 Admini
  3 Topics
  6 Posts
  Last post by Googlebot View the latest post
  01 Feb 2018, 14:16
 • BrutleNET
  Info & Technická podpora / Info & Technical Support
  Podporované Hry / Supported Games: WarCraft II BNE, Diablo, Diablo II Lord of Destruction
  Moderator: BrutleNET Operátori
  2 Topics
  2 Posts
  Last post by saradsmejem View the latest post
  26 Sep 2018, 12:48
 • Bully Multiplayer Edition
  Forum section about the incoming Multiplayer Modification for the game Bully!
  Moderator: Bully-ME Admini
  2 Topics
  3 Posts
  Last post by Simple01 View the latest post
  26 Jun 2017, 18:24
 • BRUT.me FTP
  Info & Technická podpora / Info & Technical support
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  28 May 2013, 09:04
 • FREE PREMIUM
  PREMIUM Výhody Info & Technická podpora | PREMIUM Benefits Info & Technical support
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  18 Aug 2015, 18:39
 • Bazár
  Topics
  Posts
  Rating
  Last post
 • Bazár
  Predaj, Kúpa, Výmena, Služby...
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by devinaresh View the latest post
  03 Oct 2018, 16:25
 • Forum
  Topics
  Posts
  Rating
  Last post • Poll

Ktorý BOT je najinteligentnejší? / Which BOT is most intelligent?

You may select 1 option

 
 

View results

 

View topic


 • Who is online?

 • Friendzoned Webs
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage