We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!
 •  Banner
 • Loading...

 • Welcome Traveller


 •  Friends
 • Online
  No friends online

  Offline
  No friends offline

 •  Random member
 • beaslinim
  User avatar
  Neobkukanec
  Neobkukanec

  Join:30.Jan.2016
  Posts:0

 •  Newest members

 •  LOTTO
 • The last winner was
  No winner
  Jackpot
  1.500,00 Brutcoin

  Number of players up to now 0
  Sold tickets up to now 0
  Next draw will be on
  20 Oct 2017, 02:37

  Goto LOTTO

 •  Hangman

 •    1: Brut (10410 Points)

     2: saradsmejem (740 Points)

     3: Extremista (494 Points)


  Unquessed Hangmans: 971 • Today created Hangmans: 0 • Solved Hangmans: 57 • Total Hangmans: 1030


 • ONLINE PC Gameservers


 • Shoutbox
User avatar
Brut - 27 Apr 2017, 10:03
We are sorry for todays morning blackout of our servers because of mainteance, everything should work now as expected (y)
User avatar
Brut - 29 Jun 2017, 09:26
Ospravedlnte výpadok niektorých našich služieb (CS16, CSGG, SCOOP, WDM, JJ2COOP & MUMUR), po reštarte nám nenabehol server a bude ho treba reštartovať ručne. Do večera to bude vyriešené.
User avatar
Brut - 29 Jun 2017, 09:29
Sorry for forblackout of some of our services (CS16, CSGG, SCOOP, WDM, JJ2COOP & MUMUR), the server did not started after the restart, we need to do it manually. It will be fixed until the evening.
User avatar
Brut - 29 Jun 2017, 20:13
Všetko už beží! / Everything is running! :mrgreen:
User avatar
saradsmejem - 30 Jun 2017, 09:44
Všetkým mladým prajem nezabudnuteľný posledný deň v škole :D len to najlepšie vysvečko a tie najkrajšie prázdniny (y) :-o~~~
User avatar
saradsmejem - 15 Jul 2017, 14:26
Posledný deň spišských trhov!!!!! :D
User avatar
RedThunder - 27 Jul 2017, 03:27
Hi, i need help from admin.
User avatar
RedThunder - 27 Jul 2017, 03:42
Someone
User avatar
saradsmejem - 27 Jul 2017, 09:22
Hello, I answered in your thread (y)
User avatar
saradsmejem - 02 Oct 2017, 10:38
už by to zišlo aj dáku supernovu Novinku :D
No one is using Shoutbox based on users active over the past 1 hour
Loading OK Error Paused Autoupdate every 30 seconds © RMcGirr83

 • News

View first unread post Jarná Novinka | Spring News


//for english open the whole News and scroll down

Čas letí ako voda, zima skončila, i keď jej to tento rok trvalo a ešte pred pár dňami sa s nami rozlúčila posledným snehom a mrazmi. Z pár dní sa stalo pár mesiacov, príroda sa rozzelenala a nastal ten správny čas pre jarnú Novinku :).
Za celý ten čas prešli väčšími či menšími zmenami skoro všetky naše služby, takže pekne po poriadku.

Najviditelnejšia zmena na webe je, že nám tu už pred časom prestalo snežiť :D. Bola upravená hlavná portálová stránka, kde sme pridali zobrazovanie menu fóra, ktoré je teraz viac cielené na registrovaných užívateľov a ich osobné odkazy na jednotlivé sekcie našej stránky (vlastný profil, blog, fotoalbumy a pod.). V náväznosti na to bolo patrične pozmenené aj portálové menu. Taktiež boli upravené a aktualizované odkazy v hlavnom menu. Doplnili sme náš kalendár a vo fóre boli doplnené a sfinalizované niektoré informačné témy (BrutleNET, sekcia MURMUR a pridružených aplikácií MUMBLE a PLUMBLE, Live Status atď.), tiež bola rozšírená a unifikovaná sekcia pravidiel a poopravované odkazy k nej v jednotlivých službách. Drobné opravy postihli aj grafiku stránky a jazykové súbry. Pre uľahčenie pohybu na stránke boli pridané aj nové subdomény.

Half-Life servery prešli len drobnými úpravami configov a informačných správ. Taktiež boli pozmenené hlásenia, ktoré z nich prichádzajú na náš LIVE CHAT.

Jazz Jackrabbit server bol updatovaný na najnovšiu verziu Plus patchu spolu s drobnými zmenami v konfigurácii. Čo je podstatnejšie a viditelnejšie je to, že sa nám ho konečne podarilo pripojiť na LGSL Live Status spolu s Half-Life servermi, čiže na webe zobrazuje aká sa hrá mapa a aj pripojení hráči.

Výraznejšími zmenami prešiel BrutleNET, ktorý bol aktualizovaný na úplne novú pro verziu PVPGN, boli opravené chyby v jeho LIVE STATUSE, vytunované nastavenia a sčasti aj pridaná slovenčina.

Náš MURMUR server sme tiež nevynechali a okrem doladenia nastavení boli povytvárané nové miestnosti, informačné texty a už máme prvých stabilných návštevníkov.

To by bolo tak v krátkosti a zhruba všetko. Jar začína, príroda sa prebudila, užívajte konečne teplo a krásne dni vonku a škaredé dni tu u nás :).

s pozdravom Brut//english
The time goes by like water, the winter ended, though this year it lasted longer and it said goodbye only a few days ago with snow and frost. A few days became a few months, the nature got green and the right time for spring News has come :).
During all that time all our services went through bigger or smaller, so let's begin nicely and in order.

The most noticeable change on the web is, that it stopped snowing here some time ago :D. The main portal site was modified, we added displaying the forum menu on it, it's now focused more on registered users and their personal links to individual sections of our website (own profile, blog, photoalbums etc.). In relation to this, the portal menu was properly modified. Some links in the main menu were altered and updated too. We added more info to our calendar and a few information topics in the forum were added and finalized (BrutleNET, MURMUR section and associated applications MUMBLE and PLUMBLE, Live Status etc.), the section of our rules was expanded and unified and all the links to it in our services have been fixed. We made some small fixes in the graphics and in language files too. To simplifiy the website use, we added some more subdomains.

Half-Life servers got over with only small changes in config settings and information messages. We also changed some reports from these servers to our LIVE CHAT.

Jazz Jackrabbit server was updated to the newest version of Plus patch together with some minor changes in configuration. More significant thing is, that we finally connected this server to LGLS Live Status together with Half-Life servers, that means the map and the online players are displayed on our webpage.

Even more significant changes occured in BrutleNET, that was updated to a completely new pro version of PVPGN, errors were corrected in it's LIVE STATUS, settings were tuned and slovak language was partly added.

We did not missed out our MURMUR server and in addition to mastering the settings, new room sand information texts were created and we have our first stable visitors there.

This is briefly and roughly everything for now. The spring begins, the nature woke up, enjoy finally the warm and beautiful days outside and the ugly days here with us :).

best regards Brut

Views: 685  •  Comments: 0  •  Write comments [ Back ] •  Calendar
 • << October 2017 >>
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31

  • No current events

  • No upcoming events • BRUT.me Portal
  Info a Technická podpora stránok, chod portálu a Brutu / Info & Technical support of webpage, the flow of the Portal and Brut
  49 Topics
  56 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  16 Jun 2017, 14:41
 • BRUT.me IRC Live Chat
  IRC Live Chat Info & Technická podpora / IRC Live Chat Info & Technical support
  Moderator: IRC Operátori
  3 Topics
  8 Posts
  Last post by saradsmejem View the latest post
  27 Jul 2016, 16:44
 • BRUT.me MURMUR Voice Chat
  MURMUR Voice Chat Info & Technická podpora / MURMUR Voice Chat Info & Technical support
  Moderator: MURMUR Operátori
  3 Topics
  3 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  14 Apr 2017, 00:21
 • BRUT.me RADIO
  Naše Rádio (v príprave...) / Our Radio (in preparation...)
  Moderator: RADIO DeeJay
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  16 Jun 2017, 12:34
 • BRUT.me Half-Life & MODS ONLINE Gameservers
  BRUT.me Half-Life DeathMatch REAL, BRUT.me Half-Life TeamPlay REAL, BRUT.me Opposing Force DeathMatch REAL, BRUT.me Counter Strike 1.6 CLASSIC, BRUT.me Counter Strike 1.6 GUNGAME, BRUT.me Wanted! DeathMatch REAL, BRUT.me Sven Co-Op 4.8 CLASSIC
  Moderator: Half-Life Admini
  31 Topics
  84 Posts
  Last post by saradsmejem View the latest post
  14 Sep 2017, 12:13
 • BRUT.me Jazz Jackrabbit 2 ONLINE Gameserver
  Jazz Jackrabbit 2 The Secret Files+ Co-Op
  Info & Technická podpora / Info & Technical support
  Moderator: Jazz Jackrabbit 2 Admini
  3 Topics
  5 Posts
  Last post by saradsmejem View the latest post
  28 Sep 2015, 16:29
 • BrutleNET
  Info & Technická podpora / Info & Technical Support
  Podporované Hry / Supported Games: WarCraft II BNE, Diablo, Diablo II Lord of Destruction
  Moderator: BrutleNET Operátori
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  04 Mar 2014, 14:17
 • Bully Multiplayer Edition
  Forum section about the incoming Multiplayer Modification for the game Bully!
  Moderator: Bully-ME Admini
  2 Topics
  3 Posts
  Last post by Simple01 View the latest post
  26 Jun 2017, 19:24
 • BRUT.me FTP
  Info & Technická podpora / Info & Technical support
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  28 May 2013, 10:04
 • FREE PREMIUM
  PREMIUM Výhody Info & Technická podpora | PREMIUM Benefits Info & Technical support
  1 Topics
  1 Posts
  Last post by Brut View the latest post
  18 Aug 2015, 19:39
 • Bazár
  Topics
  Posts
  Last post
 • Bazár
  Predaj, Kúpa, Výmena, Služby...
  0 Topics
  0 Posts
  No posts
   
 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • Smetisko
  Junkyard
  10 Topics
  20 Posts
  Last post by pala View the latest post
  28 Mar 2016, 06:27 • Poll

Chápeš tomu, čo sa deje naokolo? / Do You understand, what is going on around?

You may select 1 option

 
 

View results

 

View topic


 • Who is online?

 • Friendzoned Webs
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage