We are using cookies to give You the best experience on our site and we need to tell You about it. Cookies are files stored in Your browser and are used by most websites to help personalise Your web experience. If You "ACCEPT" setting, You are agreeing to our use of cookies. Accept!

Archive

Categories
Novinky (45)

Archive 2018
April (1)

Archive 2017
June (1)
May (1)
April (1)

Archive 2016

Archive 2015
June (1)
May (1)

Archive 2014
August (2)
June (1)
May (1)
March (4)

Archive 2013
August (4)
July (2)

Poletná Novinka / Goodbye Summer News

Postby Brut » 02 Sep 2015, 14:57

// for english open the whole News and scroll down

Leto sa nám pomaličky chýli ku koncu, ovocie dozrieva, listy zo stromov začali opadávať, mladším z nás začal dnes školský rok a tak som sa rozhodol znova, po dlhšom čase, napísať nejakú tú rekapitulačnú Novinku.
Najväčšou novinkou je zavedenie PREMIUM benefitov pre prispievateľov. PREMIUM benefity sa týkajú nielen stránky a FTP (prémiová skupina, špeciálny prístup) ale aj všetkých herných serverov a postupne sa budú rozširovať o ďalšie možnosti, viac informácií nájdeš TU.
Hlavná stránka bola znova mierne pozmenená kôli prehľadnosti, poopravované boli niektoré nefunkčné odkazy a preklady.
Okno Live Chatu bolo ponovom integrované priamo do našej stránky.
Fórum bolo rozšírené o nové kategórie (napr. Sťažnosti a Hlásenia pre Jazz Jackrabbit 2 server a aj pre servery Half-Life s modifikáciami), a samozrejme rozrástol sa aj obsah. Dosť sme sa venovali bezpečnosti nového operačného systému Windows, odporúčame všetkým pozriet IT sekciu, ktorá bude teraz častejšie aktualizovaná.
Na herných serveroch pribudli ďalšie pluginy, nový anticheat plugin, ktorý automaticky vyhadzuje cheaterov a hráčov s upraveným klientom, ďalej PREMIUM plugin, ktorý po napísaní /premium do say zobrazí benefity na danom servery a po napísaní /premiums do say zobrazí všetkých ONLINE PREMIUM hráčov. PISS plugin bol upravený a odteraz ho môžu používať len prispievatelia, takisto bol na niektoré servery pridaný aj RESETSCORE plugin, táto funkcia je takisto dostupná pre PREMIUM hráčov. Tiež bol na servery pridaný aj PREMIUM Chat plugin pre prispievateľov, ktorý je momentálne nastavený tak, že správy uvidia všetci hráči v hre, no nie sú logované v IRC. V niektorých pluginoch boli tiež upravené a aktualizované informačné texty.
Na Jazz Jackrabbit CTF server boli začiatkom prázdnin pridané nové mapy, no v najbližšej dobe pripravujeme jeho zmenu na Co-Op server, keďže Capture the Flag serverov je spústa a Co-Op žiaden..
Začiatkom augusta prekonala naša stránka magické číslo, 100 000 unikátnych denných návštevníkov, a ako poďakovanie boli naše banlisty premazané od prísnejších banov a hlavne od niektorých zabanovaných slovenských rozsahov, keďže s väčšinou cheaterov by mal urobit poriadky náš anticheat :). Mal aj pár chybných detekcií, preto pokial by Vás ne chcelo pripojit na server a nie ste si vedomí žiadnou nepovolenou úpravou klienta, neváhajte nás kontaktovat, či už na FÓRE alebo LIVE CHATE.


Predpokladám že ďalšia Novinka príde v blízkej dobe (y). Zatial Vám všetkým prajem ešte vydarený koniec leta, pekný začiatok školského roka a veľa zábavy či už v reále alebo aj v Brute. :geek:

//english
The summer is slowly arriving to it's end, fruit ripens, the leaves are starting to fall from the trees, the school has begun for the younger from us, so I decided to write some recapitulating News.
The biggest news is the introduction of PREMIUM benefits for donators. PREMIUM benefits are not applied only to website and FTP (premium group, special access), but to all gaming servers and they will be little by little over time, You can find more information HERE.
The main page was altered again to be more fool-proof, some broken links and translations have been fixed.
Live Chat window is now integrated into our site.
Forum has been extended with new sections, (like Complains & Reports for Jazz Jackrabbit 2 server and for Half-Life and modifications servers) and it's content is growing. We monitored stuff about security of the new operating system Windows, we recommend to check the IT section, that will be updated more often from now.
The gaming servers have been extended by more plugins, especially the new anticheat plugin, that automatically kicks cheaters and players with modified client, then PREMIUM plugin, for showing player messages after writing /premium (displays all benefits on this server) and /premiums (display ONLINE PREMIUM players) in say chat. PISS plugin altered a little bit and now he is available only to donators, likewise has been added RESETSCORE plugin on some servers, available only for PREMIUM. There has been added a PREMIUM Chat plugin, available for donators, messages can view everybody in the game, but they are not logged at IRC. Informational player's messages were edited in some plugins.
New maps have been added to Jazz Jackrabbit CTF server in the beginning of this summer, although we are planing it's change to Co-Op, becuse there is a lot of Capture The Flag servers and not only one Co-Op.
In the beginning of august our website achieved a magical number of 100 000 unique daily user visits and as a thank you, our banlists were cleaned from stricter bans and mainly from a few slovak banned ip ranges, because our anticheat should handle most of the cheaters anyway now. It had some false positives though, so if u have problems with connecting and are not aware of any unallowed client modification, do not hesitate to contact us, in the FORUM or at LIVE CHAT.


I assume, the next News will come in a near future (y). I wish You all a nice end of the summer, fine beginning of the term-time and much fun in reality and even here inside the Brut. :geek:
:!: Inside the Brut, RESPECT is everything! :!:


*********************************** Ak tu nájdeš chybný odkaz, faktickú, gramatickú alebo pravopisnú chybu, chýbajúcu, neúplnú či nepresnú informáciu alebo chceš vyjadriť konštruktívnu kritiku neváhaj ma kontaktovať. Aj Ty môžeš pomôcť spraviť túto stránku lepšou.***********************************

*********************************** If You find here any bad link, factual, ortographic or grammar mistake, wrong, uncomplete or missing information or want to express Your constructive criticism, do not hesitate to contact me. You can make this site to be better too. ***********************************
Read full news: Here
Link to topic: Poletná Novinka / Goodbye Summer News
Comments: 0
User avatar
Brut
Hlavný Admin
Hlavný Admin
 
Posts: 193
Joined: 23 Feb 2013, 22:57
Location: v Brute / inside the Brut