Koncyklopedia.sk - Domov každého správneho koňa :)

Kon's Blog

1 out of 102 out of 103 out of 104 out of 105 out of 106 out of 107 out of 108 out of 109 out of 1010 out of 10

Koncyklopedia

Permanent Link by Kon on 01 May 2017, 22:54

• encyklopédia koní - koňcyklopédia

• zmeniť sa na koňa - koňvertovať
• veľká nádoba na kone - koňtajner
• malá nádoba na kone - koňzerva
• najobľúbenejší kvet koňa - koňvalinka
• rozhovor viacerých koní - koňverzácia
• slovo, ktoré poteší každého koňa - koňpliment
• slepá vývinová vetva koňa - pakoň
• luxusná spoločníčka koní - koňkubína
• keď kone dávajú na seba pozor - koňtrola
• pravidlo, ktoré platí len pre kone - zákoň
• najobľúbenejší alkoholický nápoj koní - koňak
• stupeň tuhosti koňa - koňzistencia
• pašovaný kôň - koňtrabant
• najslávnejší mysliteľ koní - Koňfúcius
• nezhoda medzi koňmi - koňflikt
• kôň, ktorý všetkých brzdí je - koňtraproduktívny
• ten, ktorý sa živí koňmi - koňzument
• zámotok koňa - kokóň
• sprisahanie koní - koňšpirácia
• koňom vydaná energia - výkoň
• koňom spotrebovaná energia - príkoň
• kráľ všetkých koní - Chuckoň Norris
• známy koňský herec bojových filmov - Jean Koň Van Damme
• sladký koňský herec, odolný voči zime - Leonardo di Caprikoň
• porozumenie medzi koňmi - koňpatibilita
• zhoda medzi koňmi - koňsenzus
• krajina koní v Afrike - Koňgo
• najväčšie miesto, kde žijú kone - koňtinent
• dohoda koňí po nezhodách - koňpromis
• zmluva medzi koňmi - koňtrakt
• súťaživosť koní - koňkurencia
• liečba, ktorá môže koňovi ublížiť - koňtraindikácie
• styk dvoch koní - koňtakt
• lietadlo vyvinuté na rýchly presun koní - koňcorde
• sústredenie koní - koňcentrácia
• lietajúci koň - koňdor
• situovaný medzi stajňami - koňtravilálny
• problémy s koňmi - koňplikácie
• zasadnutie koní - koňferencia
• sprievod koní - koňvoj
• štátne zriadenie, kde je hlavou panovník koň - koňštitučná monarchia
• overiť že si kôň - koňfirmovať
• stret dvoch koní - koňfrontácia
• zaváraný kôň - koňpót
• rozdiel medzi dvoma koňmi - koňtrast
• usporiadanie čriedy koní v priestore - koňštelácia
• keď posledný koň odíde - koňiec
• náčrtok koňa - koňcept
• zoskupenie a súhra koní - koňbinácia
• myška vyvinutá špeciálne pre kone - Roccat Koňe
• sekcia koní proti nepriateľskej špionáži - koňtrarozviedka
• vitamín C pre kone - celaskoň
• koň veľkosti škriatka z Írska - leprikoň
• malé pestrofarebné lietajúce koníky na zábavách - koňfety
• ochrana pre kone - koňdóm
• výberové konanie koní - koňkurz

Last edited by Kon on 02 May 2017, 12:25, edited 2 times in total.

cron